• Puolustusvoimat

Kenraalikunnassa ylennyksiä itsenäisyyspäivänä

Tasavallan presidentti ylensi myös 536 reservin upseeria ja erikoisupseeria.

Paavo Airo

Kenraalien lisäksi Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä satoja reservin upseereja.

Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta ylentänyt kenraalimajuri Timo Kakkolan kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Vesa Virtasen kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Mikko Heiskasen kenraalimajuriksi, eversti Timo Saarisen prikaatikenraaliksi ja eversti Juha-Pekka Keräsen prikaatikenraaliksi.

Kakkola on Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö. Virtanen työskentelee Pääesikunnassa suunnittelupäällikkönä ja Heiskanen johtamisjärjestelmäpäällikkönä. Virtanen aloittaa 1.1.2021 Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä.

Saarinen on logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja ja Keränen Ilmavoimien operaatiopäällikkö.

Everstiksi ylennettiin everstiluutnantit Vesa Helminen Maasotakoulusta, Jukka Kotilehto Jääkäriprikaatista, Ari Lehmuslehti Pääesikunnasta, Teemu Nurmela Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Jari Riihimäki Järjestelmäkeskuksesta.

Insinöörieverstiksi ylennettiin insinöörieverstiluutnantti Timo Kokotti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta. Kommodoriksi ylennettiin komentajat Jyri Saanio ja Kaarle Wikström Pääesikunnasta.

Lisäksi Tasavallan presidentti on ylentänyt tänään yhteensä 536 reservin upseeria ja erikoisupseeria.