Reserviläisen toimitus

Yhteystiedot
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
toimitus@reservilainen.fi (osoitteenmuutokset tai puuttuvat lehdet, katso alaspäin)

Päätoimittaja
Tuomas Kaarkoski
tuomas.kaarkoski at reservilainen.fi

Toimitussihteeri
Paavo Airo
paavo.airo at reservilainen.fi

Kustantaja
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki

Osoitteenmuutokset tai jos lehti ei ole saapunut, ensisijaisesti sähköpostilla:

RUL:n jäsenet
jasenasiat@rul.fi

RES:n, MPKL:n ja MNL:n jäsenet
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Osoitehuolto ja yksityistilaukset puhelimitse
ma-pe klo 10-14 (09) 4056 2010

Ilmoitusmyynti

Saarsalo Oy
Mikko Salmensuo
044 777 5112
mikko.salmensuo@saarsalo.fi

Jari Nummikoski
044 240 1181
jari.nummikoski@saarsalo.fi

Niina Tuulaskoski
041 313 1047
niina.tuulaskoski@saarsalo.fi

Painopaikka

Painotalo Sanoma Manu Oy, Tampere