• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kiinnostaako panssarintorjunta? MPK tarjoaa verkko- ja lähikoulutusta aiheesta

Panssarintorjunta on keskeinen tekijä taistelutilanteessa, ja jokaisen reserviläisen on tärkeä vähintään tuntea panssarintorjunnan perusteet.

Ossi Hietala / MPK

Reserviläiskouluttajat käsittelivät NLAW-lähipanssarintorjuntaohjuksia keskitetyssä kouluttajakoulutuksessa Haminassa 19.—20.3.2022.

Panssarintorjunta on keskeinen tekijä taistelutilanteessa, ja jokaisen reserviläisen on tärkeä vähintään tuntea panssarintorjunnan perusteet. Maanpuolustuskoulutus MPK tarjoaa panssarintorjuntaan nousujohteisen koulutuspolun, jossa reserviläinen voi ottaa nopeasti haltuun panssarintorjunnan perusasiat sekä tutustua taistelutekniikkaan.

Panssarintorjunnan koulutukseen on viimeisten parin vuoden aikana satsattu merkittävästi. Panssarintorjunnan koulutusohjelma valmistui vuonna 2021, ja sen mukaista koulutusta on käynnistetty eri puolilla Suomea. Keväällä 2022 on otettu käyttöön uusia koulutusosioita, kuten Panssarintorjunnan peruskurssi -verkko-oppimateriaali. Kurssille voi ilmoittautua etsimällä sen MPK:n koulutuskalenterista.

 

Verkkokoulutus yhtenäistää lähtötason

Panssarintorjuntakoulutuksen koulutuspolku alkaa kaikille yhteisistä verkko-opinnoista MPK:n verkko-oppimisympäristössä MPKMoodlessa. Teoriaopintokokonaisuus antaa ajanmukaiset ja kattavat perustiedot panssarintorjunnasta. Suoritetun verkkokurssin jälkeen voi osallistua lähiopetuksena toteutettaville kursseille ympäri Suomea.

Verkkokoulutuksen keskeinen tarkoitus on se, että viikonlopuksi lähikoulutuksiin tulevilla opiskelijoilla on sekä riittävät että keskenään samanlaiset tiedot ja osaaminen panssarintorjunnan perusteista.

– Näin pääsemme lyhyillä mutta intensiivisillä viikonloppukursseilla mahdollisimman nopeasti käytännön toimintaan ja taitojen oppimiseen, kertoo verkko-opetuspaketin tuottanut erikoissuunnittelija Olli Parkkinen MPK:n keskustoimistolta.

 

Koulutuspolulla perusteista syvempään osaamiseen

Verkko-opinnot ovat ensimmäinen askel nousujohteisella koulutuspolulla. Perustason verkko-opintojen ja viikonloppukurssin käytyään reserviläinen voi hakeutua panssarintorjunnan jatkotason verkko-opintoihin ja jatkokursseille. Näiden jälkeen reserviläinen voi osallistua erikois- ja kouluttajakursseille.

– Koulutuspolku on suunniteltu siten, että oppijan tietoja syvennetään vähitellen yhteisillä verkko-opintokokonaisuuksilla ja taitoja opitaan laadukkaassa lähiopetuksessa. Suunnittelussa on huomioitu MPK:n koulutusten osallistujan eli aikuisopiskelijan tarpeet, kuten mahdollisuus opiskella teoriaa alusta-, aika- ja paikkariippumattomasti, Parkkinen kertoo.

Peruskursseille voivat osallistua kaikki panssarintorjunnasta kiinnostuneet, vaikka taustalla ei olisikaan esimerkiksi panssarintorjunnassa suoritettua asepalvelusta. Jatkotason kursseille osallistumisen vaatimuksena on suoritettu peruskurssi tai asepalveluksessa hankittu vastaava osaaminen.

 

Keskitetty kouluttajakoulutus levittää osaamisen koko maahan

MPK on toteuttanut panssarintorjunnan keskitettyä kouluttajakoulutusta yhteistyössä Maavoimien ja Maasotakoulun kanssa. Kaikkialta Suomesta tulevat osallistujat ovat MPK:n sitoutuneita vapaaehtoisia kouluttajia, joilla on valmiiksi osaamista panssaritorjunnan parista.

– Keskitetyssä kouluttajakoulutuksessa kootaan yhteen valtakunnallisesti reservin kärkiosaajat, annetaan heille uusin ja ajanmukaisin tieto panssarintorjunnan nykytilasta sekä jaetaan parhaita käytänteitä ja kouluttamisosaamista. Reserviläiskouluttajat vievät osaamisen mukanaan kaikkialle Suomeen ja jakavat sitä reserviläisille MPK:n kursseilla ja Puolustusvoimien reservin harjoituksissa, tiivistää MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi.

Panssarintorjunnan koulutukset ovat avoinna MPK:n koulutuskalenterissa, ja tarjontaa lisätään vuoden 2022 aikana. Peruskurssit ovat avoimia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jatko- ja erikoistason koulutus on kohdennettu reserviläisille, ja koulutuspolun hyväksytty suorittaminen voi vaikuttaa reserviläisen sodanajan tehtävään Puolustusvoimien harkinnan mukaisesti.

 

Aiheesta lisää MPK:n nettisivuilla: ”Reservin kärkiosaajat koolla Haminassa”