• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:n yt-neuvottelut ohi, irtisanottaville tarjotaan töitä uusien tehtävien parissa

Organisaatiota uudistetaan joustavammaksi ja hallintoa keskitetään. Koulutus- ja tukiyksiköt lakkautetaan ja KOTU-päälliköiden tehtävät lakkaavat. Maakuntiin rekrytoidaan suoritepalkkaisia koulutuspäälliköitä.

Tuomas Kaarkoski

MPK:n keskustoimisto sijaitsee Döbelninkadulla Helsingin Töölössä. Keskustoimisto säilytetään, ja sinne keskitetään hallinnollisia tehtäviä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yt-neuvottelut ovat
päättyneet. Niiden tuloksena MPK:n hallitus esittää taloudellisista ja
tuotannollisista syistä yhdistyksen vuosikokoukselle MPK:n organisaation
muuttamista. MPK:n koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU) lakkautetaan. Samalla
kaikkien KOTU-päälliköiden tehtävät lakkaavat. Kaikille irtisanottaville
tarjotaan töitä uusien perustettavien tehtävien parissa.

MPK perustaa koulutuspaikkoja maakuntiin ja rekrytoi niihin
suoritepalkkaisia koulutuspäälliköitä. Hallintotehtävien hoitamiseksi
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan maanpuolustuspiireihin perustetaan
osa-aikainen koulutussihteerin tehtävä. Yhteys Puolustusvoimien
joukko-osastoihin ja aluetoimistoihin varmistetaan perustamalla
apulaispiiripäällikön tehtävät niihin piireihin, joissa on MPK:n toiminnan
kannalta keskeisiä yhteistyötahoja. Niitä ovat Hämeenlinna, Kouvola ja
Rovaniemi.

 

Uudella mallilla MPK
voi panostaa sinne, missä kysyntää on

Yhteistoimintaneuvotteluihin päädyttiin siksi, että MPK:lle
myönnettävää valtionapua on esitetty leikattavaksi. Aiempinakin vuosina on
ollut samanlaisia esityksiä, mutta valtionapu on lopulta pysynyt suunnilleen saman
suuruisena. MPK ei kuitenkaan enää halua joutua suunnittelemaan kahta eri
linjaa sen mukaan, leikataanko valtionapua vai ei. MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki kuvailee uutta
organisaatiomallia joustavammaksi.

– Jos ensi vuoden valtionapu pysyy ennallaan, MPK
kykenee pitämään henkilötyövuosien määränkin ennallaan (45 henkilötyövuotta).
Henkilöstön rakenne vain on silloin erilainen kuin ennen. Uusi rakenne myös
mahdollistaa sen, että MPK voi panostaa sinne, missä kysyntää on, Peltomäki
sanoo.

Peltomäen mukaan MPK:ssa ollaan hyvin toiveikkaita sen
suhteen, että valtionapu pysyy ensi vuonnakin tämän vuoden tasolla, vaikka sitä
on esitetty leikattavaksi.

– Mutta MPK:n rakenteelle on tehtävä jotain, jotta
tätä samaa keskustelua ei tarvitse käydä joka vuosi. Käytännössä muutamme
kiinteitä kuluja muuntuviksi kuluiksi, Peltomäki sanoo.

Peltomäki toteaa puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan (kok.) tiivistäneen
MPK:n ongelman hyvin tuoreimmassa
Reserviläisessä
.

– Tämä on toisten ihmisten arkea. Toimintaa ei voi
suunnitella sen pohjalta, että kyllä eduskunta sen rahoituksen ehkä kuitenkin
korjaa, Kanerva totesi.

– Tämä on MPK:n toimijoiden arkea, eikä pelkästään
palkkatyöntekijöiden, vaan tuhansien muidenkin, Peltomäki täydentää.

Mikäli MPK:n valtionapu laskee valtion talousarviossa
esitetyllä tavalla, vähenee henkilötyövuosimäärä noin 10:llä ja aiheuttaa
30 prosentin laskun koulutustuloksessa. Jos valtionapu säilyy vuoden 2016
tasolla, ei kokonaishenkilötyövuosimäärääkään tarvitse vähentää nykyisestä
45:stä. Vuoden 2016 valtionapu on 1,8 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle on
esitetty 400 000 euron leikkauksia.

Yt-neuvottelujen tuloksena nykyinen MPK:n keskustoimisto ja
maanpuolustuspiiriorganisaatio säilytetään. Kaikki hallinnolliset tehtävät
keskitetään keskustoimistoon ja maanpuolustuspiirien toimistoihin.

MPK:n yhdistyksen kokous päättää muutoksesta lopullisesti marraskuussa
2016.

 

Liittyy aiheeseen:

25.8.2016 MPK aloittaa yt-neuvottelut 

17.8.2016 Leikkuri uhkaa maanpuolustusjärjestöjen toimintaa

24.3.2016 Haglundilta kirjallinen kysymys MPK:n rahoituksesta