• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto: Sotilaallisen aktiivisuuden kasvu otettava huomioon

Reserviläisliitto pitää kertausharjoitusten suunniteltua määrää liian pienenä.

Paavo Airo

Reserviläisliitto on tyytyväinen siihen, että puolustusbudjetissa on Hornetien korvaajahankkeen mahdollistava lisärahoitus.

Reserviläisliitto muistuttaa Suomen sotilaallisen toimintaympäristön muuttuneen aiempaa epävakaammaksi ja olevan osin muutoksessa. Liiton varapuheenjohtajan Ismo Nöjdin mukaan erityisesti sotilaallisen aktiivisuuden kasvu arktisella alueella on huomioitava. Reserviläisliitto antoi tänään eduskunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä valtion ensi vuoden talousarviosta.

– Vaikka Suomeen ei kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa, on sotilaallinen toimintaympäristömme muuttunut aiempaa epävakaammaksi samalla kun arktisen alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut. Erityisesti Venäjä rakentaa alueelle sotilaallista lisäkapasiteettia, joka myös meidän on puolustuspoliittisessa suunnittelussamme huomioitava, Nöjd sanoo.

Liitto myös korostaa kertausharjoitusten tarvetta. Budjettiesityksessä varaudutaan 19 300 reserviläisen kertausharjoituskoulutukseen vuonna 2021. Määrä on liiton mielestä liian pieni, noin seitsemän prosenttia Puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin sijoitetuista reserviläisistä.

 

”Korona otettava huomioon varautumisessa”

Reserviläisliitto myös toteaa lausunnossaan koronapandemian voivan lisätä yhteiskunnallista epävakautta niin Euroopassa kuin muuallakin, mikä on otettava huomioon kansallisessa varautumisessa. Liiton mielestä Suomen on huolehdittava muun muassa maanpuolustustahdosta, huoltovarmuudesta ja yleisestä kokonaisturvallisuudesta. Tässä työssä liitto toivoo hyödynnettävän mahdollisimman paljon myös vapaaehtoistoimintaa ja -toimijoita.

Liitto on tyytyväinen siihen, että puolustusbudjetissa on HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden vaatima lisärahoitus.

– Reserviläisliitto on erittäin tyytyväinen siihen, että molemmat hankinnat kyetään toteuttamaan suunnitellusti nykyisessä, koronakriisin heikentämässä valtion taloudellisessa tilanteessa. Tämä on vahva signaali siitä, että Suomi pitää kiinni vahvasta puolustuksestaan kaikissa olosuhteissa, Nöjd sanoo.