• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Sodan ajan tehtävä ohjaa ylennyksiä – näillä kertauspäivillä ylennys voi tulla

Reserviläisen ylentäminen vaatii SA-sijoituksen sekä ylemmän sotilasarvon vaatimusten täyttymisen koulutuksen ja osaamisen osalta.

Susanna Takamaa

Esimerkiksi luutnantista yliluutnantiksi ylenemiseen vaaditaan paljon kertaamista, mutta pelkät harjoituspäivät eivät takaa ylennystä.

Lapin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä korostaa reservin ylennyksien määräytyvän sodan ajan tehtävien perusteella. Puolustusvoimien esimiesjärjestelmän ylläpito on kaiken taustalla. 

– Kyseessä ei ole reserviläisen palkitseminen, johon on olemassa eri tavat, kuten esimerkiksi kunniamerkit, Sipilä teroittaa. 

Reserviläinen voidaan ylentää, jos tämä on saavuttanut reservissä ylemmän sotilasarvon vaatimukset koulutuksen ja osaamisen osalta. Lisäksi henkilön tulee olla sijoitettu tai sijoitettavissa SA-sijoitukseen. 

– Asiassa vaikuttaa ylimpänä ohjeena sotilasarvosuositus, joka määrittää kuhunkin tehtävään korkeimmat sotilasarvot, Lapin aluetoimiston päällikkö kertoo. 

Sipilä lisää ylentämisen vaatimuksiin myös puhtaan rikosrekisterin rikosten vanhenemisajat huomioiden, minkä lisäksi edeltävästä ylentämisestä tulee olla kulunut riittävän pitkä aika, joka vaihtelee ylennettävästä sotilasarvosta riippuen.

Kun sodan ajan sijoitus on olemassa “kriittisenä taustavaatimuksena”, ylennykseen oikeuttavia suorituksia voi Sipilän mukaan alkaa kartuttamaan. Käsketyistä kertausharjoituksista ja kutsutuista vapaaehtoisista harjoituksista kertyy tyypillisimmin huomioitavia koulutuspäiviä.

– Kertauspäivät ovat kaiken pohjalla, Sipilä tiivistää. 

Vaikka Puolustusvoimat päättääkin paljon reserviläisen kertaamisesta, on omallakin aktiivisuudella Sipilän mielestä merkitystä. 

– Sodan ajan sijoituksen voi selvittää paikan päällä aluetoimistoissa. Jos varusmiespalveluksen jälkeen annettu sijoitus on ehtinyt vanheta, voi innokas reserviläinen kysellä uusista mahdollisuuksista ja kertoa samalla omasta osaamisesta uudelleensijoittamisen helpottamiseksi, hän jatkaa neuvoaan. 

Ylentämiseen huomioitavien Puolustusvoimien kertauspäivien rinnalle Sipilä mainitsee Maanpuolustuskoulutus MPK:n erilaiset kurssit, joihin reserviläinen voi itse ilmoittautua. Lisäksi huomioitavaa osaamista voi kartuttaa myös aluehallintoviranomaisten järjestämillä alueellisilla maanpuolustuskursseilla. 

– Lisäksi osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen, esimerkiksi fyysisen kunnon testien, ampumataitotestien, marssien sekä verkkokurssien kautta otetaan huomioon, Sipilä jatkaa listausta. 

Muukin osaaminen, kuten pelastusalan koulutukset, voidaan ottaa Sipilän mukaan huomioon, mutta niistä koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia tarvittavat materiaalit aluetoimistoihin. 

– Monet ylennykseen oikeuttavat koulutukset menevät automaattisesti aluetoimistojen tietoon, mutta jos reserviläistä askarruttaa asiassa jokin, kannattaa itse varmistaa vaadittavien materiaalien toimitus, hän tuumaa.  

Sipilä sanoo, että Puolustusvoimat arvostaa reservin ylennyksiä ja niiden eteen tehdään paljon työtä. 

– Ylennysten valmisteluun käytetään kaksi kertaa vuodessa rutkasti aikaa, hän vakuuttaa. 

Reserviläisiä ylennetään perinteisesti vuosittain 4. kesäkuuta Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sekä 6. joulukuuta itsenäisyyspäivänä. Aluetoimistot vastaavat ylentämistilaisuuksista, joita reserviläiset osaavat Sipilän mukaan yhä arvostaa.

­– Meillä Lapissa juhlalliseen tilaisuuteen kutsutaan kersanteista ylöspäin ylennetyt, jotka saapuvat usein tummassa puvussa, mitä itse pidän arvostuksen merkkinä. Osallistumisprosentti on yleensä myös erittäin hyvä eli kaikista kiireistä huolimatta yli puolet ylennettävistä pääsee paikalle.

Sodan ajan sijoituksen ja sopivuuden yms. muiden esivaatimuksien täyttyessä seuraavat kertausharjoituspäivät oikeuttavat ylennykseen kussakin sotilasarvossa (suluissa vaadittava kulunut aika edellisestä ylennyksestä):

 • sotamies -> korpraali/ylimatruusi: 1 päivä 
 • korpraali -> alikersantti: 7 päivää (4 vuotta)
 • alikersantti -> kersantti: 10 päivää (4 vuotta)
 • kersantti -> ylikersantti: 20 päivää (4 vuotta)
 • *varusmieskersantti -> ylikersantti: 10 päivää (4 vuotta)
 • ylikersantti -> vääpeli/pursimies: 40 päivää (5 vuotta)
 • vääpeli -> ylivääpeli/ylipursimies: 50 päivää (5 vuotta)
 • ylivääpeli -> sotilasmestari (5 vuotta)
 • vänrikki/aliluutnantti -> luutnantti: 10 päivää (4 vuotta)
 • luutnantti -> yliluutnantti: 30 päivää (5 vuotta)
 • yliluutnantti -> kapteeni/kapteeniluutnantti: 60 päivää (6 vuotta)
 • kapteeni -> majuri/komentajakapteeni: erityistapauksissa (7 vuotta)
 • majuri -> everstiluutnantti/komentaja kuten edellä, vain erikoistapauksissa (7 vuotta)