• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Uteliaisuus ja maanpuolustustahto toivat Intti tutuksi naisille -kurssille

MPK:n Hämeen Ilves -harjoituksessa 340 vapaaehtoista osallistujaa. Naisille suunnattujen kurssien suosio on kasvanut.

Pasi Pitkänen

Intti tutuksi naisille -kurssilaiset harjoittelivat muodossa liikkumista ja maastotaitoja.

Parolannummen
kasarmi- ja harjoitusalueilla syyskuun 22.–24. järjestettyyn Hämeen Ilves 2017
-harjoitukseen osallistui 340 vapaaehtoista osallistujaa. He harjoitelivat
sotilaallisia ja turvallisuuteen liittyviä taitoja 14 eri kurssilla. Harjoitus
olikin henkilömäärältään edeltäviä vuosia suurempi. Vapaaehtoisten lisäksi
mukana oli Puolustusvoimien henkilökunnasta 11 henkilöä sekä neljä varusmiestä.
Naisten osuus harjoituksen osallistujista on kasvanut merkittävästi viime
vuosina.

Perinteeksi
muodostunut harjoitus on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Hämeen
maanpuolustuspiirin pääharjoitus. Hämeen maanpuolustuspiiri koostuu Hattulan,
Lahden, Tampereen ja Tikkakosken koulutuspaikoista.

 

Naiset
innokkaina mukana toiminnassa

Naisten
kiinnostus osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan on ollut kasvussa
ja tämä näkyy esimerkiksi naisille suunnattujen kurssien suosiossa.
Kurssilaisten hyvät palautteet ja kokemukset toiminnasta houkuttelevat
kursseille lisää naisia. MPK:n tahto onkin olla mukana kaikessa, mikä tuo
naiset mukaan maanpuolustustyöhön. Tämän mahdollistaminen edellyttää kuitenkin
lisäresurssien osoittamista MPK:lle.

Yhtenä
Hämeen Ilves 2017 -harjoituksen varatutumis- ja turvallisuuskoulutuksen aiheena
oli ”Intti tutuksi naisille”. Kun kurssilaisilta kysyttiin, mikä heidät on
saanut tulemaan kurssille, vastauksena olivat uteliaisuus ja
maanpuolustustahto. Kurssilaisista lähes puolet ilmoitti ensimmäisen
kurssivuorokauden perusteella olevansa kiinnostuneita osallistumaan naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tämän lisäksi muutamalla oli jo
palvelukseenastumismääräys. Mukana oli myös naisia, joiden lapset suorittavat
parhaillaan asepalvelusta ja jotka haluavat saada siksi omakohtaistakin
kokemusta armeijan toiminnasta.

 

Koirille ja
koiranohjaajille toimintaa MPK:n kursseilla

Hämeen
Ilves 2017 -harjoituksessa toteutettiin ensi kertaa Koiranohjaajakurssi.
Koirien käyttö ei ole maanpuolustuksessa uutta, mutta MPK:n toiminnassa ei
koiraharrastajille suunnattuja kursseja ole tavannut olla. Pilottikurssi oli
saanut alkunsa harjoituksessa koiranohjaajakurssin varajohtajana toimineen Mia Riikosen aloitteesta. Hän oli
kurssilla mukana oman kahdeksan kuukautta vanhan saksanpaimenkoiransa Jeran
kanssa. Ohjaajien lisäksi koirien tehon maastossa ja jäljityksessä olivat
tiedostaneet myös sissikurssilaiset ja kohteensuojauskurssilaiset, jotka
kiittelivät koiratoiminnan mukanaoloa.

MPK:n
toiminnanjohtaja Pertti Laatikaisen
mukaan paikalliset koirayhdistykset ovat olleet häneen yhteydessä ja kysyneet
mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä MPK:n kanssa. Suunnitelmissa onkin ottaa
koiratoiminta aktiivisemmin mukaan MPK:n toimintaan ja kursseille.

 

Arvokasta
työtä vapaaehtoisvoimin

Laatikainen
nosti harjoituksessa esiin vapaaehtoisten työpanoksen tärkeyden MPK:n
toiminnassa. Tulevaisuudessa on varmistettava resurssien riittävyys etenkin,
jos MPK:n tehtävät tulevat lisääntymään. Nykyresurssit eivät mahdollista
nykyisen kurssitarjonnan ylläpitämistä, mikäli MPK:lle tämän lisäksi tulee
uusia tehtäviä.

Harjoituksen
johtovastuussa oli MPK Hattulan koulutuspaikka. Harjoituksen kouluttaja- ja
järjestelytehtävissä toimivat MPK:n koulutus- ja tukitehtäviin sitoutuneet
vapaaehtoiset. Harjoituksen johto- ja tukitehtävissä toimivat niihin
erityisesti sitoutuneet henkilöt. Panssariprikaati on tukenut harjoituksen
järjestelyjä antamalla henkilöstö- ja materiaalitukea. Elintarvike- ja
muonitushuollossa harjoitusta tuki Leijona Cateringin Parolannummen
varuskuntaravintola Ruben.

Harjoituksen kuviin ja tapahtumiin voi käydä tutustumassa Facebookissa.