• Puolustusvoimat

12 500 alokasta palvelukseen maanantaina

10 000 uutta alokasta aloittaa palveluksensa Maavoimissa.

Puolustusvoimat

Vuoden ensimmäinen saapumiserä oppii sotilaan perustaidot talvisissa olosuhteissa. Toinen saapumiserä aloittaa palveluksensa kesällä.

Vuoden ensimmäinen saapumiserä 1/19 aloittaa maanantaina
7.1. palveluksensa. Noin 12 500:sta uudesta alokkaasta lähes 10 000 aloittaa
Maavoimien joukko-osastoissa. 1 700 aloittaa Merivoimissa ja loput
Rajavartiolaitoksessa tai Ilmavoimissa.

Eniten alokkaita on Porin prikaatissa, 2 150, Karjalan
prikaatissa, 2 070 ja Kainuun prikaatissa, 1 880.

 

Vajaa 75 prosenttia
miesten ikäluokasta määrättiin palvelukseen tuoreimmissa kutsunnoissa

Joulukuussa päättyneissä kutsunnoissa varusmiespalvelukseen
määrättiin lähes 23 000 miestä. Palvelukseen määrättyjen osuus ikäluokasta
laski noin yhden prosenttiyksikön vuoteen 2017 verrattuna. Kutsuntoihin
osallistuivat pääasiassa vuonna 2000 syntyneet miehet, joita oli noin 30 700.

Palvelukseen määrättiin 74,63 prosenttia miesten
ikäluokasta. Heistä valtaosa aloittaa palveluksensa Maavoimissa vuoden 2020
alussa.

Terveydellisistä syistä rauhanaikaisesta palveluksesta
vapautettiin (C-luokka) 9,19 prosenttia. Terveydellisistä syistä uudelleen
kutsunnoissa tarkastettavaksi (E-luokka) määrättiin 9,04 prosenttia.

Ulkomailla asuvia monikansalaisuuden perusteella
vapautettuja oli 3,35 prosenttia. Siviilipalvelukseen hakeutui 1,39 prosenttia
miespuolisesta ikäluokasta.

 

Lue
myös:
9.10.2018 Kun lähdet armeijaan, kannattaa ottaa ainakin nämä tavarat mukaan