• Vapaaehtoinen maanpuolustus

2 miljoonaa euroa OKM:ltä saava Kivikon ampumaurheilukeskus vie olosuhteita 2000-luvulle

Toiminta pyritään käynnistämään viimeistään vuonna 2019. Keskus palvelee harrastajien lisäksi poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin tarpeita.

Arkkitehdit MY

Havainnekuva Kivikkoon suunnitellusta sisäampumaurheilukeskuksesta.

Helsingin Kivikkoon kaavaillulle suurelle sisäampumaurheilukeskukselle näytetään vihreää valoa joka suunnalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut hankkeen valtakunnallisesti merkittäväksi ja myöntänyt sille 2 miljoonan euron tuen vuodelle 2018. Lisäksi Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa alueelle rakentamisen. Kivikon Ampumaurheilukeskus Napakympin toimitusjohtaja Juha-Pekka Ripatti on tyytyväinen tehtyihin päätöksiin.

– Molemmat päätökset osoittavat sen, että Kivikon sisäampumaurheilukeskushanke ei ole enää vain pelkkää puhetta, nyt se alkaa myös konkretisoitua, Ripatti sanoo.

Napakymppi oy odottaa nyt Helsingin kaupunginvaltuuston 2.11. tekemän asemakaavamuutospäätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Ensi vuoden alussa alkavat neuvottelut Helsingin kaupungin kanssa Kivikon tontin käyttämisestä sisäampumaurheilukeskushankkeelle. Napakymppi jatkaa syksyllä 2016 alkanutta yhteistyötä Rakennuttajatoimisto HTJ oy:n kanssa hankkeen toteuttamiseksi. 

– Toiveissamme on, että Kivikon sisäampumaurheilukeskus voisi aloittaa toimintansa viimeistään vuonna 2019. Ennen kuin tähän päästään, on pajon vielä tehtävää.

Kivikko palvelee myös poliisia, Rajavartiolaitosta ja Tullia

Suomessa on viime vuosikymmeninä lakkautettu valtava määrä ampumaratoja, eikä uusia ole samaan tahtiin rakennettu. Meluongelmat, asutuksen tiivistyminen, valituskierteet ja ympäristölupien tiukentaminen ovat taustalla. Kivikon sisäampumaurheilukeskus vastaa tämän päivän tarpeisiin, eikä se aiheuta esimerkiksi samanlaisia meluongelmia kuin perinteinen metsään sijoitettu ampumarata.

– Tällaisen hallin rakentaminen on ainoita tapoja viedä metropolialueen olosuhteita 2000-luvulle. Uudet radat täytyy viedä neljän seinän sisälle. On myös upeaa, että Kivikossa voidaan ampua käytännössä kaikkia ammunnan lajeja, sanoo Ville Maijanen, joka on muun muassa tehnyt sekä kandin että gradun metropolialueen ampumaratakeskuksista.

– Hallin etuja on, että ei tule ympäristö- ja meluhaittoja. 

Maijanen näkee Kivikon keskuksen etuna myös sen, että se palvelee laajaa asiakaskuntaa.

– Kivikkoa suunniteltaessa kartoitettiin harrastajien lisäksi viranomaisten tarpeita. Tämä palvelee siis myös muiden muassa poliisia, Rajavartiolaitosta ja Tullia.

Maijanen on vaikuttanut aktiivisesti pääkaupunkiseudun ampumaharrastustoiminnassa. Hän on muun muassa toiminut pk-seudun ammunnanharrastajia edustavan neuvottelukunnan puheenjohtajana. Maijasen selvitykseen ampumaratojen vaikutusalueiden vertailusta metropolialueella voi tutustua täällä.

Mikä?

Helsingin Kivikon sisäampumaurheilukeskus

Kivikkoon on suunnitteilla yli 25 000 kerrosneliömetrin sisäampumaurheilukeskus.

Sisäampumaurheilukeskukseen on kaavailtu myös toimisto-, koulutus- ja neuvottelutiloja, ravintolaa, ase- ja tarvikemyymälää, kuntosalia ja saunaa, asesepän työtiloja sekä asehotellia.

Kivikko palvelee toteutuessaan koko pääkaupunkiseudun ammunnan harrastajien sekä viranomaisten tarpeita.

Hanke on yksi kolmesta opetus- ja kulttuuriministeriön listaamista valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikkahankkeista.

Lue myös:

24.1.2017 Ministeriön tukema Helsingin ampumaurheilukeskus muodostuu merkittäväksi turistikohteeksi, toimitusjohtaja uskoo