• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Akavan Fjäder vaatii hallitusta investoimaan turvallisuuteen

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on huolissaan erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvittämisestä. Niiden selvitysaste on noin 70 prosenttia.

Puolustusvoimat

SPJL vaatii poliisien määrää nostettavan 7 500:aan. Tällä hetkellä poliiseja on noin 7 100–7 200. Määrää on vähennetty vuodesta 2010.

Vain 39 prosenttia suomalaisista uskoo poliisin resurssien
riittävän erittäin tai melko hyvin suomalaisten arkielämän turvaamiseen eri
puolilla maata. 50 prosenttia uskoo resurssien riittävän arjen turvaamiseen
enintään tyydyttävästi. Luvut selviävät Taloustutkimuksen Suomen
Poliisijärjestöjen Liitolle (SPJL) tekemästä tutkimuksesta. 

SPJL vaatii, että Poliisiammattikorkeakouluun otettaisiin jatkossa 400 uutta
opiskelijaa vuodessa ja poliisien määrä nostettaisiin 7 500:aan. Viime vuonna
Polamkissa oli 300 aloituspaikkaa ja 297 hyväksyttiin koulutukseen. Poliiseja
on tällä hetkellä noin 7 100–7 200. SPJL:n puheenjohtaja
Yrjö Suhonen
pitää ongelmallisena sitä, että samalla kun poliiseja siirtyy
eläkkeelle, ei uusia valmistu ja rekrytoida tarpeeksi töihin.

– Poliisi on siirtynyt enemmän
rikosten ennaltaehkäisystä niiden jälkihoitoon. Sekään ei vain enää oikein
toteudu niin kuin pitäisi. Erityisesti olen huolissani erityisesti henkeen ja
terveyteen kohdistuvista rikoksista, Suhonen sanoo.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien
rikosten selvitysaste on viime vuosina ollut noin 70 prosentin luokkaa ja se on
ollut laskussa. Kaikkien rikosten selvitysaste on ollut hieman alle 60
prosentin tasollla.

 

Yli puolet huolissaan poliisien määrän ja määrärahojen
vähennyksistä

Poliisin määrärahoja on vähennetty
ja poliisien määrää vähennetty vuodesta 2010 alkaen. 58 prosenttia
suomalaisista pitää tätä erittäin tai melko vakavana uhkana. Naisista 69
prosenttia ja miehistä 47 prosenttia pitää vähennyksiä vakavana uhkana. Eri
ikäryhmistä eniten ovat huolissaan 35–49-vuotiaat.

– Heillä on eniten menetettävää. Ryhmään kuuluu paljon
lapsiperheitä ja he eivät ole vielä niin sanotusti kuivilla tästä elämästä,
Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho
Rahkonen
kommentoi.

50 prosenttia vastaajista uskoo Suomen sisäisen
turvallisuuden olevan kymmenen vuoden päästä heikompi kuin nyt. 31 prosenttia
uskoo tilanteen pysyvän ennallaan ja 11 prosenttia uskoo turvallisuuden paranevan.

 

Akavan Fjäder: ”Hallituksen
on satsattava turvallisuuteen”

Akavan puheenjohtaja Sture
Fjäder
vaatii hallitusta investoimaan Suomen ulkoiseen ja sisäiseen
turvallisuuteen. Fjäderin mukaan turvallisuutta parantavat toimet kuten
poliisien määrän lisääminen maksaisivat Suomelle kymmeniä miljoonia euroja. Hän
toteaa, että sellaiset satsaukset ovat mahdollisia, jos hallitus vain niin
päättää.

– Suomen taloutta on laitettu kuntoon ja
leikkauksia tehty. Viestimme maan hallitukselle, että kansalaisten näkemyksiin
ja tähän tilanteeseen on vastattava linjamuutoksella. Hallituksen on tehtävä
valinta, että turvallisuustilanne paranee, Fjäder sanoo.

Fjäderin mielestä asiasta ei kannata tehdä riitaa opposition
ja hallituksen välille. Hän toivoo, että sisäisestä turvallisuudesta
löydettäisiin kansallinen konsesus eli suomalaiset olisivat yhtä mieltä siitä,
miten kansalaisten turvallisuudesta kuuluu huolehtia.  

Akava on työmarkkinakeskusjärjestö, johon SPJL kuuluu.