• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Ammunta ja lajikokeilut kiinnostavat

Reserviläisurheiluliiton lajikyselyyn vastasi yli 5 100 henkilöä. Isoja muutoksia tehdään kilpailukalenteriin aikaisintaan vuonna 2018.

Paavo Airo

Jotokset koetaan tärkeiksi ja kiinnostaviksi. Liperin maaliskuinen talvijotos oli loppuunmyyty. Osallistujia oli noin sata. Tällä tehtävärastilla tähystettiin.

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) selvitti
aktiivireserviläisten mielipiteitä nykyisestä reserviläisurheilutarjonnasta. Sähköisellä
kyselyllä kartoitettiin tyytyväisyyttä nykyiseen lajivalikoimaan sekä haettiin
ideoita esimerkiksi lajikokeiluihin.

Yksi selkeästi esille noussut asia oli, että ammuntaan
liittyvää urheilua ei missään nimessä kannata poistaa RESUL:n lajivalikoimasta.
Ammunnan ja fyysisen tapahtuman yhdistäminen kiinnostaa suurta osaa vastaajista.
Varsinkin jotokset (liikunnallinen sotilas- ja maastotaitokilpailu) kiinnostavat.

Myös
halukkuus kokeilla uusia lajeja kuten kamppailulajeja nousi vastauksista
esille. Yhtenä esimerkkinä uuden lajin kokeilusta on tämän vuoden MTB Jotos.
Maastopyörillä ajettava Suonenjoen MTB Jotos toimii pilottina, ja jos se menee
hyvin, voidaan maastopyöräilyä lisätä RESUL:n lajivalikoimaan jossain muodossa.
Reserviläinen kertoi MTB Jotoksesta helmikuussa. 

MTB Jotos löytyy myös MPK:n kurssikalenterista. 

Arvohenkisyys ja kenttäkelpoisuuden merkitys näkyivät


– Vastauksista välittyi tietty arvohenkisyys. Kysyimme
maanpuolustushenkisyyden ja kenttäkelpoisuuden merkitystä RESUL:n toiminnassa,
ja lähes kaikki näkivät ne tärkeinä, Erja
Koivula
CreaMentorsilta toteaa.

RESUL analysoi kyselyn tuloksia parhaillaan. Tämän tai ensi
vuoden kilpailukalentereihin ei vielä ole muutoksia tulossa.

­– Isoja muutoksia kilpailukalenteriin tulee aikaisintaan
vuonna 2018. Vuosien 2016 ja 2017 kilpailukalenterit ovat jo niin valmiita,
RESUL:n toiminnanjohtaja Risto
Tarkiainen
sanoo.

RESUL:n ja CreaMentorsin yhdessä toteuttamaan kyselyyn
vastasi 5 137 henkilöä. Vastaajat olivat Suomen Reserviupseeriliiton (2 145),
Reserviläisliiton (2 025), Suomen Rauhanturvaajaliiton (484) ja
Maanpuolustuskiltojen liiton (483) jäseniä. Vastaajista 90 prosenttia oli
miehiä. 24,6 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. 40–60-vuotiaita oli 42,4
prosenttia ja yli 60-vuotiaita 33 prosenttia. Vastauksia saatiin kattavasti koko Suomesta.