• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Ensimmäinen hajautettu jotos sai partiot poikkeusoloista huolimatta mukaan

Viime vuodelta siirtynyt Pirkkajotos järjestettiin pandemian vuoksi uudella tavalla. Partiot suunnittelivat tällä kertaa itse reittinsä.

Alex Suosaaren, Oskari Räsäsen ja Johannes Oran jotospartio ”Haippi” valmistautui ammuntarastille Pirkkalassa.

Reserviläisurheiluliiton talvijotosta suunniteltiin Pirkkalaan kevättalvelle 2020. Vuosi sitten maaliskuussa alkaneet koronarajoitukset kuitenkin peruuttivat Pirkkajotoksen vain päivää ennen tapahtuman alkamista. Usko jotoksen toteutumisesta ei silti kuollut, vaan järjestelyjä jatkettiin ajatuksella, että jotos toteutuisi vuonna 2021 samaan aikaan.

Korona vei kuitenkin mahdollisuuden jotoksen järjestämiseen alkuperäisellä suunnitelmalla myös tänä keväänä. Pari viikkoa ennen Pirkkajotoksen alkua pandemiatilanne eskaloitui siihen pisteeseen, että järjestäjät olivat valinnan edessä: peruako jotos kokonaan, vai järjestääkö se siten, ettei vaaraa koronan leviämisestä aiheutuisi. Järjestäjät päättivät pitää Pirkkajotoksen hajautettuna jotoksena.

– Pirkkajotos toteutettiin niin, että partiot suunnittelivat oman jotosreitin missä päin Suomea tahansa, kertoo Pekka Sillanpää, hajautetun jotoksen kilpailujohtaja.

– Reittisuunnittelun lisäksi partioille annettiin tehtäviä eri kellonaikoina jotoksen kotisivuilla, ne voivat olla paperitehtäviä tai toiminnallisia tehtäviä, Sillanpää avaa jotoksen luonnetta.

Hajautetulla Pirkkajotoksella tehtävärastien toteutuksessa saatiin apua muun muassa arjen viestivälineistä. Käsikranaatin heitto tapahtui tilapäisvälineillä, esimerkiksi partion pakolliseksi varustukseksi määrätyillä kivillä. Ensiaputehtävässä ja henkilön kiinniotossa partiot kuvasivat tehtävän suorittamisen matkapuhelimella, toisessa tehtävässä ratkaisut lähetettiin kisatoimistolle valokuvana. Jotoksella oli kaksi sarjaa, retki- ja reserviläissarja.

– Retkisarjassa ei ole ammuntoja, mutta reserviläissarjassa ammunnat pystyi suorittamaan määrätyllä aikavälillä joko Hollolan Hälvälässä tai Pirkkalassa.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Oskari Kovanen Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseereista ohjeisti partioita Pirkkalan ampumaradalla.

Alkuperäisessä suunnitelmassa Pirkkajotokseen kuului laaja kattaus erilaisia ammuntoja pistoolilla ja kiväärillä. Hajautetulla jotoksella laajuudesta oli jouduttu tinkimään, mutta sekä kivääri että pistooli olivat käytössä.

Osallistujien innokkuus yllätti positiivisesti

Alkuperäisessä suunnitelmassa Pirkkajotokseen kuului laaja kattaus erilaisia ammuntoja pistoolilla ja kiväärillä aina rauhallisesta tarkkuusammunnasta nopeampiin toiminnallisiin ammuntoihin. Myös yötoimintaa oli suunniteltu sissiväijytystehtävän ympärille maaliosastoineen ja -ajoneuvoineen. Näitä toimintoja karsittiin hajautetulle jotokselle.

Korona on pakottanut jo vuoden ajan järjestäjät miettimään, miten erilaiset tapahtumat pystyttäisiin järjestämään rajoituksista huolimatta. Vaikka monista tapahtumista, kuten Varustelekan Etäsotilasmarssista ja RESUL:n Four Day Marchista on saatu positiivisia kokemuksia, etänä suoritettava jotos herätti järjestäjissä huolta. Vaikuttaisiko se reserviläisten innokkuuteen osallistua jotokselle, kun Pääesikunnan ohjeen mukaisesti hajautetulta jotokselta ei saisi enää rinnasteisia kertausharjoituspäiviä.

– Kaikkien yllätykseksi lopulta kuitenkin kävi niin, että hajautetulle jotokselle ilmoittautui sama määrä partioita kuin alkuperäiselle Pirkkajotokselle, toteaa Sillanpää.

Järjestelyt olivat uuden konseptin ja tietojärjestelmän luomisen sekä tehtävien muuttamisen vuoksi intensiivisiä. Kisaorganisaation piti kokoontua etäpalavereihin tiheästi ja sopia muun muassa ryhmächateissa erinäisistä asioista.

– Uskoimme kuitenkin siihen, että vahvalla tahdolla saamme tämän vielä aikaan, Sillanpää sanoo.

– Asiassa auttoi vahva pohjatyö, jota Antti Laalahti oli eri vastuualueiden vetäjien kanssa kahden vuoden ajan rakentanut.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Toiminnallisuutta ammuntoihin toi muun muassa SRA-seinän käyttö. Jokainen partion jäsen sai ampua rastilla sekä kiväärillä että pistoolilla.

Varavirta partion apuna

Hajautetun jotoksen ensimmäisenä kisapäivänä Pirkkalan ampumaradoilla partiot odottivat vuoroaan ampumarastille. Alex Suosaaren, Johannes Oran ja Oskari Räsäsen ”Haippi” partio oli kokoontunut edellisenä iltana Suosaaren kotiin Tampereelle ja aloittanut jotoksen aamulla. Hajautettuun jotokseen siirtyminen ymmärrettiin miesten keskuudessa hyvin ja etätapahtumaksi siirretty jotos uusine tilanteineen herätti jopa eri lailla mielenkiintoa kuin perinteinen jotos.

– Haastettahan tässä on tullut tämän tietotekniikan kanssa pelaamisen suhteen, kun joiltakin rasteilta tulee valokuvata tehtävän vastaus ja lähettää se kilpailutoimistoon, Suosaari kertoi.

Haippi oli varautunut olosuhteiden tuomiin haasteisiin tietotekniikkavälineiden osalta esimerkiksi varaamalla kuusi kiloampeeria varavirtaa matkapuhelimiinsa. Partion mukana kulki pelkästään viisi eri varavirtalähdettä mukana. Lisäksi partio kuljetti mukanaan telttaa, jossa aikoi yöpyä maastossa.

– Ulkona majoittumisesta saa kaksikymmentä lisäpistettä, miehet virnuilivat.

Kaksi päivää kestänyt Pirkkajotos keräsi yhteensä 21 partiota, jotka suorittivat 22 tehtävärastia sekä ammunnat. Eri tehtävätiedostoja palautettiin yli 730 kappaletta. Partioiden kesken vietettiin yli 60 maastoyötä ulkona nukkuen ja suoritettuja kilometrejä hajautetulla jotoksella kerättiin yli 3 000 kilometriä.