• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Hallitus varautuu vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseen

Sotilaallisen kriisinhallinnan varauksista siirretään 6, 5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen.

Olli Alho

MPK:n sotilaallista koulutusta ollaan siirtämässä Puolustusvoimille. Uudistus vaatii 6,5 miljoonan euron lisärahoitusta, joka aiotaan ottaa sotilaallisen kriisinhallinnan menoista.

MPK:n sotilaallisen koulutuksen siirtäminen
Puolustusvoimille etenee ja hallitus varautuu vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseen. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan varauksista siirretään 6,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen, jotta uudistus toteutuu.

Suomen viime vuosien sotilaallisen kriisinhallinnan
menot ovat olleet yhteensä noin 100 miljoonan euron luokkaa.

Puolustusministeri Jussi
Niinistön
(sin.) asettama työryhmä on aiemmin esittänyt, että MPK:n eli
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämän sotilaallisen koulutuksen
siirtäminen Puolustusvoimille edellyttää vähintään 5,1 miljoonan euron
lisärahoitusta. Kulut syntyvät muun muassa Puolustusvoimien
henkilöstökokoonpanon lisäämisestä 40 tehtävällä sekä sotilaallisia valmiuksia
palvelevan koulutuksen laajentamisesta. Aiheesta on kerrottu tarkemmin tässä artikkelissa.

Tähän asti
Puolustusvoimat on tilannut MPK:lta sotilaallista koulutusta eli vapaaehtoisia
harjoituksia reserviläisille. Vuodelle 2018 Puolustusvoimat tilasi MPK:lta
sotilaallista koulutusta noin 10 500 sodan ajan sijoitetulle reserviläiselle. Uudistuksen
myötä MPK:n tehtäviksi jäisivät Puolustusvoimien
sotilaallisen koulutuksen tukeminen sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen antaminen.

Niinistö asetti tänään uuden työryhmän, jonka tavoitteena on laatia vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudelleenjärjestämistä koskevassa mietinnössä ehdotetun kehittämismallin edellyttämät lainsäädäntömuutokset. 

Työryhmän toimintakausi on 13.4.–29.6.2018 ja sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. Tavoitteena on antaa hallitukselle syksyllä esitys aiheesta ja päätös pyritään tekemään vielä tällä hallituskaudella. Uudistus
on tarkoitus saada voimaan 1.1.2020 alkaen, kuten hallituksen kehysriihessä linjattiin.