• Puolustusvoimat

Jääkäriprikaati ei jatka varusmiesten palvelusajan jaksottelua

Sodankylässä on testattu kymmenen päivää palvelusta, neljä päivää vapaata -mallia. Kokeilulla ei saavutettu asetettuja tavoitteita.

Puolustusvoimat

Monet Jääkäriprikaatin varusmiehet matkustavat lomille Sodankylän varuskunnasta satoja kilometrejä. Muun muassa sen vuoksi Jääkäriprikaatissa kokeiltiin tavallista pidempiä palvelus- ja vapaapäiväputkia.

Jääkäriprikaati luopuu varusmiesten palvelusajan
jaksottelusta. Vuoden 2016 alussa kokeiluun otetulla jaksottelulla rytmitettiin
varusmiesten palvelusta niin, että kymmentä perättäistä palveluspäivää seurasi
neljä lomapäivää.

Niin sanotulla 10+4-mallilla tähdättiin esimerkiksi siihen, että
varusmiehet saisivat pidemmät viikonloppuvapaat, joiden aikana olisi helpompi
palautua palveluksen rasituksista. Kokeilua perusteltiin muun muassa sillä,
että Jääkäriprikaatin varusmiehistä yli puolet on asunut Pohjois-Pohjanmaalla,
mistä on ollut matkaa varuskuntiin satoja kilometrejä. Tämä on tehnyt lomilta
kotiin ja kotoa varuskuntaan kulkemisesta raskasta.

Myös koulutuksen tehostaminen oli yksi kokeilun perusteista.

Maavoimat perustelee palvelusajan jaksottelun lopettamista
sillä, että kokeilulle asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Selkeästi osoitettavaa hyötyä varusmiesten
koulutustuloksissa, poistumassa ja kustannuksissa ei saavutettu. Palkatun
henkilöstön jaksamiseen muista työpisteistä poikkeava työskentelyrytmi vaikutti
heikentävästi.

 

Peruskoulutuskaudelle perinteisempi malli

Vuoden 2018 alusta
alkaen Maavoimat aikoo järjestää Jääkäriprikaatissa varusmiespalveluksen
koulutuskausittain tehokkaimmalla tavalla. Peruskoulutuskaudella palveluksen
jaksottelu muistuttaa enimmäkseen perinteistä järjestelmää, jossa viittä
palveluspäivää seuraa kaksi vapaata. Erikoiskoulutuskaudella ja etenkin
joukkokoulutuskaudella lähestytään kuitenkin 10+4-mallia.

Palvelusajan
jaksottelu on ollut Sodankylässä käytössä yhteensä noin 2 600 varusmiehellä
vuosien 2016 ja 2017 aikana. Jääkäriprikaatin toisella palveluspaikkakunnalla
Rovaniemellä suunniteltiin vielä vuonna 2016, että jaksottelu otettaisiin
vuonna 2018 käyttöön.

Aiemmin aiheesta
kirjoitettua:

8.8.2016 Jääkäriprikaati siirtymässä pysyvästi uuteen palvelusrytmiin

15.6.2016 Uuden palvelusrytmin kokeilua jatketaan

15.12.2015 10 päivää palvelusta, neljä vapaata