• Puolustusvoimat

Jääkäriprikaati siirtymässä pysyvästi uuteen palvelusrytmiin

Sodankylän varusmiehet ovat päässeet palautumaan entistä paremmin lomillaan, kun 10 päivän palvelusta on seurannut neljä vapaapäivää.

Puolustusvoimat

Jääkäriprikaati on Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Sodankylän ja Rovaniemen varusmiehille tulevat talviset olosuhteet tutuiksi palveluksen aikana.

Jääkäriprikaati on siirtymässä pysyvästi uudenlaiseen varusmiesten
palvelusrytmiin. Jääkäriprikaatin Lapin Jääkäripataljoonassa on kokeiltu tämän
vuoden ajan niin sanottua 10 päivää palvelusta, neljä vapaata -mallia, ja se pysyy käytössä.
Perinteinen malli on ollut viisi päivää palvelusta, jonka jälkeen kaksi
vapaata. Jokainen Jääkäriprikaatin varusmies alkaa todennäköisesti palvella
uudella rytmillä vuoden 2018 alusta. Asian
vahvisti Reserviläiselle Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Reima Vanhanen.

Jääkäriprikaatiin kuuluvat Lapin Jääkäripataljoona Sodankylässä
ja Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo. Rytmiä on kokeiltu ja kokeillaan tämän
vuoden loppuun Sodankylässä. Vaikka Sodankylässä uusi rytmi on käytössä
jatkossakin, niin Rovaniemen varusmiehiä se koskee todennäköisesti vasta vuoden
2018 alusta. Joka tapauksessa 10+4-rytmi aiotaan ottaa koko Jääkäriprikaatissa
ajan mittaan pysyvästi käyttöön.

– Rovaniemellä täytyy huomioida Lapin lennoston
toiminnan yhteensovittaminen Jääkäriprikaatin varusmiesten uuteen palvelusrytmiin.
Se vie aikaa, Vanhanen perustelee aikataulua.

Lapin lennoston päätukikohta sijaitsee Rovaniemellä
Ilmatorjuntapatteriston tavoin.

 

Lomilla on nyt
ehtinyt levätä hyvin

Syy uuteen palvelusrytmiin löytyy maantieteestä.
Jääkäriprikaatin varusmiehistä yli puolet asuu Pohjois-Pohjanmaalla, mistä on
matkaa varuskuntiin satoja kilometrejä. Esimerkiksi Oulusta Sodankylään on yli
300 kilometriä, mikä on tehnyt lomille ja lomilta takaisin kulkemisesta
raskasta. Suuri osa kahden päivän viikonloppuvapaista on kulunut aiemmin
matkustamiseen, jolloin palautuminen arkipäivien koulutuksesta ei ole onnistunut
parhaalla tavalla. Sen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti
palvelusmotivaatioon, mikä on joskus johtanut palveluksen keskeytyksiinkin. Vuoden
takaiseen verrattuna keskeytykset ovat Jääkäriprikaatissa hieman vähentyneet,
mutta pelkästään uuden rytmityksen vaikutusta tähän on vielä vaikea arvioida.

– Muistuttaisin, että palvelusrytmi ei aina
ole tasan 10+4. Se voi olla myös 11 tai 12 päivää palvelusta ja viisi vapaata,
riippuen ohjelmasta. Mahdollisimman lähelle 10+4-rytmiä kuitenkin pyritään,
Vanhanen sanoo.

Uutta rytmiä on perusteltu myös palveluksen tehokkuuden
parantamisella. Uuden rytmin onkin koettu helpottavan tehokkaiden harjoitusten
järjestämistä. Tavoitteena kokeilussa on ollut saada aikaan kustannussäästöjäkin,
mutta niitä ei ainakaan toistaiseksi ole saavutettu.

Varusmiesten prikaatille antaman palautteen perusteella
lomilla on nyt ehditty levätä hyvin. Myös asioiden hoitaminen kotona arkivapailla
on helpottanut elämää. Koulutustulokset eivät ole merkittävästi poikenneet
aiemmista saapumiseristä, vaikka peruskoulutuskauden koulutuspäivät ovat
vähentyneet. Erikois- ja jatkokoulutuskauden koulutuspäivät ovat pysyneet
samoissa määrissä kuin aiemmin. Varusmiesten vapaapäivien määrä on
kokonaisuudessaan kasvanut.

Jääkäriprikaati on Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto.
Siellä koulutetaan vuosittain noin
2 200 varusmiestä ja vapaaehtoista naista.

 

Aiemmin aiheesta kirjoitettua:

15.6.2016 ”Uuden palvelusrytmin kokeilua jatketaan” 

15.12.2015 ”10 päivää palvelusta, neljä vapaata”