• Puolustusvoimat

Kaakon monipuolinen tehonyrkki – Karjalan prikaatin vastuulla on kolme maakuntaa

”On tärkeää, että olemme tuttu ja turvallinen näky ihmisille siinä missä poliisi ja pelastustoimikin”, prikaatikenraali Pasi Välimäki sanoo.

Paavo Airo

Karjalan prikaatin panssarikalusto harjoitteli Repo 117 -harjoituksessa kaksi vuotta sitten.

Karjalan prikaatin esikunnan ovista astuttaessa
melkein heti silmään osuu taulu, jossa lukee Karjalan prikaati – kaakon
puolustaja
. Prikaati on yksi kolmesta Maavoimien valmiusyhtymästä ja
strategisesti isossa roolissa kaakkoisen Suomen suurimpana joukko-osastona.

Prikaatin komentaja Pasi Välimäki kuitenkin
painottaa alueella olevan paljon muitakin joukko-osastoja aina Utin
laskuvarjojääkäreistä rajan toimijoihin ja Suomenlahden merivartiostoon. Prikaatikenraali
Välimäki myöntää Karjalan prikaatin olevan alueella iso liikuttaja, vaikka
vuotuisista 4 000:sta varusmiehestä lähes 60 prosenttia saapuukin
palvelukseen pääkaupunkiseudulta ja vain noin kolmannes prikaatin lähialueilta.

Karjalan prikaatin puolustusvastuualueella on kolme
maakuntaa: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso.

– Meillä on tietty johtovastuu, mutta emmehän me tätä
yksin tee. Me olemme se kokoava voima, mutta yhdessä pystymme vastaamaan
turvallisuushaasteisiin, Välimäki sanoo.

Näkyvä osa Karjalan prikaatin yhteistyötä muiden
kanssa ovat paikallispuolustusharjoitukset. ”Papu-harjoituksissa” korostuu
yhteistyö muiden viranomaisten kanssa. Toinen olennainen osa paikallispuolustusharjoituksia
on niiden näkyvyys. Varusmiehet tulevat harjoittamaan taitojaan Lappeenrannan
ja Kouvolan kaltaisten maakuntakeskusten ytimeen. Välimäen mukaan näkyvyys ja
avoimuus ovat viestinnällisessä mielessä tärkeitä asioita niin Karjalan
prikaatille kuin Puolustusvoimillekin.

– Olemme osa yhteiskuntaa ja harjoittelemme Suomen
puolustamista aivan ihmisten kotikonnuilla. On tarkoituksenmukaista, että ei
harjoitella vain metsissä, vaan siellä missä tapahtuu. On tärkeää, että olemme
tuttu ja turvallinen näky ihmisille siinä missä poliisi ja pelastustoimikin.

 Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki tutustumassa varusmiesten harjoitukseen. Kuva: Paavo Airo


Kaikki
katettuna

Karjalan prikaati kouluttaa ainoana joukko-osastona
kaikkia Maavoimien aselajeja joukkoyksikkötasolla.
Välimäen mukaan prikaatin monipuolisuus yhdistettynä Pahkajärven erinomaisiin
harjoitusmaastoihin antavat valtavasti lisämahdollisuuksia
varusmiesten harjoitteluun. Tärkeimpänä yhteistyön testaamisena toimivat
yhteistoimintaharjoitukset, joissa prikaatin joukkoyksiköt oikean tilanteen mukaisesti hyödyntävät toisten
aselajien osaamista.

– Yhteistoimintaharjoitukset ovat suurimpia
voimavarojamme. Niissä myös varusmiesjohtajat oppivat ottamaan yhteyttä ja
sopimaan asioista, kuten esimerkiksi miten yhdistetään pioneeritoiminta
tuliasemien vaihtamisen kanssa tai miten tykistö tukee jääkäreitä. Näitä
kaikkia vastaavia asioita voimme harjoitella täällä omilla joukoilla ja omilla
alueilla. Se on aivan valtava voimavara ja samalla myös kustannustehokasta meille.
Astumme portista ulos ja voimme käytännössä heti aloittaa harjoituksen.

 

Olosuhteet
parantuneet

Harmaista ja lähes brutaaleista betonirakennuksista
tunnettu Vekaranjärven varuskunta-alue ei ehkä ulkoisesti näytä vieläkään
miltään viehkeyden tyyssijalta, mutta Välimäen mukaan asiat ovat menneet
parempaan suuntaan. Kasarmeista enää yksi on peruskorjaamatta. Välimäen mukaan
peruspalikat ovat varuskunnassa hyvällä mallilla. Kysymisen jälkeen hän
kuitenkin suostuu nostamaan esiin yhden kehityskohteen.

– Koskaan ei tietysti voi olla täysin tyytyväinen,
mutta Karjalan prikaatin rakennuskantaan on investoitu yli sata miljoonaa euroa,
ja se näkyy. Alue on muuttunut kymmenessä vuodessa huikeasti. Varastotilaa
tietysti voisi olla vielä nykyistä enemmän.

Uutta tulee myös kalustorintamalla. Ensimmäiset
Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunut otettiin
käyttöön vuodenvaihteessa
Karjalan prikaatissa. 2A6 syrjäyttää prikaatissa kokonaan aiemmat 2A4-vaunut,
jotka huolletaan ja varastoidaan.

 

Karjalan
prikaati

Kouluttaa vuosittain noin 4 000 varusmiestä,
henkilöstöä lähes 600.

Sijaitsee Vekaranjärvellä, Kouvolassa.

Yksi Maavoimien kolmesta valmiusyhtymästä.

Prikaatiin kuuluu kuusi joukkoyksikköä: Kymen
jääkäripataljoona, Karjalan tykistörykmentti, Salpausselän
ilmatorjuntapatteristo, Kymen pioneeripataljoona, Itä-Suomen viestipataljoona
ja Karjalan huoltopataljoona.

Komentaja: prikaatikenraali Pasi Välimäki