• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kadettikunnalta Turvallisuuspolitiikan tietopankki

Kadettikunta haluaa jakaa tietoa tilanteessa, jossa käydään jatkuvaa keskustelua Suomen turvallisuuspolitiikan linjasta.

Kuvakaappaus

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan tietopankki löytyy osoitteesta www.turpopankki.fi.

Kadettikunta on julkaissut uuden Turvallisuuspolitiikan
tietopankin verkossa osoitteessa www.turpopankki.fi.
Nettisivulta löytyy tietoa monien maiden, muun muassa Suomen, Venäjän,
Yhdysvaltojen ja Kiinan turvallisuuspolitiikasta. Myös Natolle, EU:lle,
Etyjille ja YK:lle on omat osionsa.

Tietopankin kasaamisen taustalla on Kadettikunnan mukaan
maailman muuttunut turvallisuustilanne ja se, että Suomessakin käydään jatkuvaa
keskustelua turvallisuuspolitiikan linjasta.

– Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankin
tavoitteena on antaa kansalaiselle perustietoa maamme turvallisuuspolitiikasta
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näin hän voi itsenäisesti muodostaa
käsityksensä ja tehdä perustellusti asioihin liittyviä omia johtopäätöksiään,
Kadettikunnan tiedotteessa sanotaan.

Kadettikunta on kadettiupseerien ja kadettien
maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö. Sen toiminnan tarkoituksena on muun
muassa kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen ja kansalaisten
maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen
turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.