• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Korona ei hidastanut MPK:n toimintaa

MPK:n kursseille osallistuttiin viime vuonna yli 23 000 kertaa.

Tuomas Kaarkoski

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevat kurssit ja kokonaisturvallisuuskoulutus kiinnostivat suomalaisia myös viime vuonna koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta. Lisäksi MPK:n mukaan viruksen ei tiedetä levinneen yhdenkään MPK:n tapahtuman kautta.

— Monella tavalla haastavan vuoden jälkeen täytyy ehdottomasti kiittää niin sitoutuneita vapaaehtoisia, henkilökuntaa kuin aktiivisia osallistujiakin. 35 000 koulutuspäivää on hyvä tulos, kun huomioidaan paitsi pandemia, myös muuttunut lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä. Erityisen hienoa on, että koulutus on toteutettu turvallisesti,  MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi kertoo tiedotteessa.


Verkkopuoli nousussa 

Erityisen vahvalla kasvu-uralla MPK:n toiminnassa olivat erilaiset verkkokoulutusratkaisut, jotka pakon edessä korvasivat lähiopetuksen perinteisemmät opetuskeinot.
 Monet teoriapainotteiset kurssit siirtyivät muun muassa Microsoft Teams -alustalle tai PVMoodleen. Lisäksi keväällä PVMoodlessa toteutetut itseopiskelukurssit, kuten Taktiikan kieli -kurssi sekä sotilasjohtamisen ja –pedagogiikan teoriaopinnot keräsivät nopeasti suuria osallistujamääriä. Nämä kolme kurssia suoritti vuoden mittaan noin 750 henkilöä, ja heille kertyi kursseista 2 700 koulutuspäivää.

— Verkkokoulutus otti MPK:ssa suuria harppauksia eteenpäin, kun rajoitusten myötä etäopetuksen kehittämiseen tuli sekä pakko että mahdollisuus. Viime vuonna toteutetuista koulutuksista saatiin kerättyä paljon kokemuksia ja osaamista, jota voidaan hyödyntää kaikessa koulutuksessa myös tulevaisuudessa, Mustaniemi summaa.

Toteutuneesta koulutuksesta noin kaksi kolmasosaa oli reserviläisille suunnattua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Lähes 22 000 SOTVA-koulutuspäivästä noin 9 000 toteutettiin suoraan Puolustusvoimien tarpeita varten osallistujille maksuttomina kursseina.

Kaikille avointa, usein säätiöiden tuella järjestettävää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta toteutettiin yli 10 000 koulutuspäivää. Erityisen aktiivisia VARTU-koulutuksessa ovat pitkään olleet naiset.