• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta päivittäminen etenee

Esitys lain muuttamisesta lähti viikon kestävälle lausuntokierrokselle.

Hanna-Maija Raitio

Lakia päivittämällä mahdollistettaisiin muun muassa paukkupatruunoiden ja samalla KASI-simulaattoreiden käyttö MPK:n koulutuksessa.

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain päivittäminen etenee nopealla vauhdilla. Puolustusministeriö on valmistellut hallituksen esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain muuttamisesta. Esitys lähti keskiviikkona nopealle viikon kestävälle lausuntokierrokselle.

Muutoksilla halutaan mahdollistaa nykyistä laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden käyttäminen Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämässä ampumakoulutuksessa. Myös paukkupatruunoiden käyttö sallittaisiin MPK:n koulutuksessa. Se puolestaan mahdollistaisi KASI-simulaattorin käytön. Puolustusvoimat kertoi hiljattain päivittävänsä simulaattoreita ja tukevansa hankinnalla reservin koulutusta.

Muutosten myötä MPK:lla olisi myös mahdollisuus lähettää osallistujia ulkomaisten asevoimien ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämään sotilaalliseen koulutukseen. Samalla MPK:n ulkomailla järjestämän koulutuksen sääntelyä tarkennettaisiin.

Ministeriön mukaan lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ministeriöllä, Puolustusvoimilla ja MPK:lla on ollut yhteinen tahtotila edistää asiaa nopeasti. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi totesi Reserviläiselle aiemmin huhtikuussa olevan tärkeää varmistaa, että puolustukseen satsattaessa myös laki pysyy ajan tasalla. Tavoitteena on saada päivitetty laki voimaan viimeistään kesällä.

 

Lue seuraavaksi

  • Puolustusvoimat

Kertausharjoitusten lisääminen kohdistuu kaikkiin puolustushaaroihin, eversti Nurmi sanoo

”Kyseessä on niin iso määrä, että siitä pystytään jakamaan moneen suuntaan”, vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja kommentoi.