• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta Naisten Valmiusliiton huolena – joudutaanko kurssimaksuja nostamaan?

Anne Holmlund jatkaa liiton puheenjohtajana, päätettiin Hämeenlinnan syyskokouksessa.

Naisten Valmiusliiton ensi vuoden isoimmat harjoitukset eli NASTA:t järjestetään Rovaniemellä ja Helsingissä.

Anne Holmlund jatkaa Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana.
Holmlund valittiin jatkokaudelle vuosiksi 2019–2020 liiton syyskokouksessa
Hämeenlinnan museo Militariassa. Entinen kokoomuksen kansanedustaja ja sisäministeri
Holmlund, 54, on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2013.

Naisten Valmiusliittoakin
koskettava laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on tiettävästi etenemässä
pian valiokuntakäsittelyyn. Siihen liittyen Naisten Valmiusliiton hallitus otti
syyskokouksen yhteydessä kantaa valtion Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
(MPK) suuntaamaan tukeen. Liitto pitää tärkeänä, että naisten varautumis- ja
turvallisuuskoulutus määritellään tulevaisuudessa selkeästi
MPK:n julkisoikeudelliseksi tehtäväksi. Mikäli MPK:lle suunnattavaa valtion tukea
saadaan käyttää vain tiukasti sotilaalliseen ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan koulutukseen, joudutaan kurssimaksuja herkästi nostamaan.

Liitto on huolissaan siitä, että
korkea maksu muodostaisi helposti esteen etenkin nuorten ja pienituloisten
osallistumiselle. Kun esimerkiksi liiton isoimpien tapahtumien, kolmipäiväisten
NASTA-harjoitusten hinta on ollut 25 euroa päivältä eli yhteensä 75 euroa koko
viikonlopulta, voisi maksu ilman valtion tukea tuplaantua. NASTA-harjoitukset toteutetaan MPK:n kursseina.

– 150 euroa kurssista on iso raha. Jos katsotaan siltä
näkökantilta, että koulutusta pitäisi taata tasa-arvoisesti kaikille, niin tämä
olisi isku vyön alle etenkin nuoria ja pienituloisia ajatellen, liiton
pääsihteeri Kaarina Suhonen sanoo Reserviläiselle.

– Kun jatkuvasti puhutaan entistä epävakaammasta
ympäristöstä ja kansalaisten kokemasta turvattomuudesta, olisi kova pala, jos lakimuutoksella
ei mahdollistettaisi tukea naisten koulutukseen.

Suhosen mukaan koulutuksen suunnitteleminen on aina vaikeampaa,
jos liitto toimii kädestä suuhun avustuksia hakemalla.

Laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta pyrittäneen käsittelemään vielä tällä hallituskaudella.

– Ensi vuoden
NASTA-harjoitusten suunnittelemiseen tämä (lakiin mahdollisesti tulevat
muutokset) ei ole vaikuttanut, mutta huoli meillä on. Luotamme kuitenkin, että
eduskunta tekee viisaita ratkaisuja asiasta päättäessään.

 

Omalla ajalla ja kustannuksilla koulutuksiin

Liiton koulutuksissa on havaittu,
että naiset osallistuvat koulutuksiin pääosin omalla ajalla ja kustannuksella.
Monilla heistä on vahvaa siviili- ja järjestötyössä hankittua osaamista, jota
tulisi liiton mielestä hyödyntää yhteiskunnan varautumissuunnittelussa entistä
tehokkaammin.

– Miehille turvallisuuteen
liittyvä koulutus on tavallaan turvatumpaa, koska heille on reservin
kertausharjoituksia ja muuta, Suhonen sanoo viitaten siihen, että naisten
mahdollisuudet kouluttautua turvallisuusasioihin perustuvat puhtaasti vapaaehtoisuuteen.

– Yhteiskunnan
pitäisikin arvostaa vapaaehtoisten kouluttajien ja kouluttautuneiden
sitoutuneisuutta ja osaamista.

Liitto muistuttaa kannanotossaan
yhteiskunnan turvallisuusstrategian tukevan ajatusta, että järjestöjen toiminta
on osa kokonaisturvallisuutta, minkä tulisi ohjata myös päätöksentekoa.

 

Ensi vuoden isot harjoitukset Rovaniemellä ja Helsingissä

Naisten Valmiusliitto järjestää
vuosittain yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa turvallisuus- ja
varautumiskursseja sekä NASTA-valmiusharjoituksia. Ensi vuoden NASTA-harjoitukset järjestetään maaliskuussa
Rovaniemellä ja syyskuussa Helsingissä. Molempiin otetaan 350 osallistujaa eri
kursseille.

Naisten Valmiusliiton
syyskokouksessa nimettiin myös uusia hallituksen jäseniä. Uutena
jäsenjärjestönä aloittaa Pelastakaa Lapset ry 1.1.2019 alkaen. Uuden jäsenen
myötä liiton jäsenjärjestöjen määrä kasvaa yhteentoista.