• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Maakuntakomppanioiden reserviläisille järjestetään päivän mittainen vapaaehtoinen harjoitus

Ajankohta vaihtelee eri alueilla. Reserviläiset eivät ole varusmiesten kanssa tekemisissä harjoituksen aikana.

Susanna Takamaa

Puolustusvoimat kertoo varautuvansa tarvittaessa hyödyntämään myös reserviläisiä koronaepidemian aikana. Toistaiseksi siihen ei ole nähty aihetta.

Puolustusvoimat järjestää maakuntakomppanioiden reserviläisille yhden päivän mittaisen vapaaehtoisen harjoituksen touko-kesäkuun aikana. Harjoitus järjestetään sekä Maavoimien maakuntakomppanioille että Merivoimien maakuntajoukoille. Ajankohta vaihtelee eri alueilla, ja aluetoimistot lähettävät kutsukirjeet reserviläisille.

Harjoituksen tavoitteena on kertoa reserviläisille Puolustusvoimien koronatilanteesta sekä päivittää virka-apusitoumukset ja suostumussopimukset valmiudellisiin tehtäviin.

Harjoituksessa otetaan huomioon Puolustusvoimissa tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja altistumisriskin vähentämiseksi. Reserviläiset eivät ole varusmiesten kanssa tekemisissä.

 

Reserviläisiä voidaan tarvittaessa hyödyntää epidemian aikana

Mahdolliseen koronatilanteen pitkittymiseen, luonteen muuttumiseen tai epidemian leviämiseen liittyen Puolustusvoimat varautuu tarvittaessa hyödyntämään myös reserviläisiä. Heidän avullaan voidaan esimerkiksi täydentää Puolustusvoimien valmiuden ylläpitämiseen tarvittavia joukkoja tai virka-apukykyä.

Puolustusvoimien varsinaiset kertausharjoitukset on edelleen peruttu heinäkuun loppuun asti, mutta reserviläisiä voidaan tarpeen vaatiessa kutsua palvelukseen.