• Kalusto

MHC Vahterpää saapuu viimein Suomeen

Viimeinen Katanpää-luokan miinantorjunta-alus myöhästyi vuosia.

Puolustusvoimat

MHC Vahterpää lastattiin kohti Suomea italialaisessa satamassa.

Vuosia viivästyneen Katanpääluokan kolmas ja viimeinen
miinantorjunta-alus MHC Vahterpää saapuu viimein Suomeen joulukuun alussa.
Italiassa rakennettavien miinantorjunta-alusten piti olla kokonaisuudessana
luovutettuina Suomelle jo vuoteen 2012 mennessä. Laivateknisten ongelmien takia niiden toimitus kuitenkin viivästyi merkittävästi.

MHC Vahterpään kohdalla ongelmat haluttiin korjata jo Italian
telakalla, joka myöhästytti viimeisen aluksen saapumista entisestään.

Merivoimien mukaan alusluokan tehtävänä on meriyhteyksien
turvaamiseen liittyen vastata miinantorjuntaan liittyviin tehtäviin. Tehtävää varten
alukset ovat varustettu järjestelmillä, joiden ominaisuuksissa on huomioitu
haastavat vesi- ja ympäristöolosuhteet.

MHC Vahterpää luovutetaan Rannikkolaivaston käyttöön ensi
vuoden tammikuussa. Se sijoitetaan Rannikkolaivaston 4.
miinantorjuntalaivueeseen, jonka tukikohta on Turun Pansiossa.