• Puolustusvoimat
  • Kalusto

Miljardiluokan Laivue-hankkeen tilaus varmistui – Kaikkonen kiittää puolustushallintoa jo viime hallituskauden hyvästä työstä

Laivue 2020 -hankkeen suora työllistävä vaikutus on kotimaassa 3 600 henkilötyövuotta.

Merivoimat

Havainnekuva Pohjanmaa-luokan korvetista.

Merivoimien Laivue 2020 -hanke etenee. Torstaina varmistui,
että Merivoimille tilattavat Pohjanmaa-luokan alukset rakentaa Rauma Marine
Costructionsin telakka. Taistelujärjestelmän toimittajaksi valittiin
ruotsalainen Saab, jonka kanssa on sovittu myös teollisesta yhteistyöstä.

Alusluokan potkuri ja potkuriakseli hankitaan suomalaiselta
Aker Arctic Technologyltä.

Valtioneuvosto valtuutti torstain yleisistunnossaan
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan rakentamissopimuksen ja
taistelujärjestelmän hankintasopimuksen.

Pohjanmaa-luokan neljällä monitoimikorvetilla korvataan
Merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Rauman telakalla rakennettavat alukset kykenevät
pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä
merioperaatioiden johtamiseen. Niiden on tarkoitus toimia meripuolustuksen runkona
2050-luvun lopulle saakka.

Puolustusministeri Antti
Kaikkonen
(kesk.) pitää asian varmistumista hyvänä uutisena.

– On syytä kiittää puolustushallintoa jo viime
hallituskaudella tehdystä hyvästä työstä, jota on jatkettu tällä kaudella. Puolustusministerinä
voin olla tyytyväinen. Näiden sopimusten myötä Suomi tulee saamaan erittäin
hyvät taistelualukset, Kaikkonen sanoi puolustusministeriön
tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Työ on monilta osin vasta alussa. Edelleen tulee
pitää huolta siitä, että Suomi saa tarvitut alukset aikataulun puitteissa,
Kaikkonen jatkoi.

 

Työllistävä vaikutus
yli 3 600 henkilötyövuotta

Elinkeinoministeri ja keskustan tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni muistutti
tiedotustilaisuudessa miljardiluokan hankkeen tärkeydestä kotimaiselle
teollisuudelle. Alusten rakentamisen suora työllistävä vaikutus on kotimaassa
noin 3 600 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön työllistämisvaikutus on
noin 75 henkilötyövuotta.

– Puolustusvoimien Laivue 2020 -hankinta
kotimaasta on erittäin merkittävä suomalaiselle meriklusterille. Solmittu
sopimus varmistaa työtä Rauman telakalle aina vuoteen 2026 asti, Kulmuni sanoi.

Alusten varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2025. Alusluokan täysi operatiivinen valmius saavutetaan vuoteen 2028 mennessä.

Laivue
2020 -hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232
miljardia euroa, josta näillä sopimuksilla käytetään 1,087 miljardia euroa.
Tästä Rauma Marine Constructionsin kanssa solmittavan rakentamissopimuksen
osuus on 647,6 miljoonaa euroa ja Aker Arctic Technologyn
potkuri-akseli-sopimuksen osuus 27 miljoonaa euroa. Saabin taistelujärjestelmän
hinta on 412 miljoonaa euroa.

Hankkeen kokonaiskustannus on 1,325 miljardia euroa, joka sisältää edellä mainittujen lisäksi 22 miljoonan euron yhteishankintojen riskivarauksen ja alusluokalle jo hankitun ITO20-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, 83 miljoonaa euroa. 

Alusten ohjukset on esitelty tässä Reserviläisen artikkelissa. Pohjanmaa-luokan korvetteja on esitelty myös tässä Reserviläisen artikkelissa.