• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK alkaa tarjota panssarivaunukoulutusta simulaattorin avulla

Leopard-koulutuksen saaneille reserviläisille tarjottavaa simulaattorikoulutusta pilotoidaan Hämeen Ilves 22 -harjoituksessa.

Paavo Airo

MPK:n tarjoama Steel Beasts -simulaattorikoulutus on suunnattu Leopard-panssarivaunukoulutuksen saaneille reserviläisille. Arkistokuva Karjalan prikaatin harjoituksesta.

Maanpuolustuskoulutus MPK alkaa tarjota taistelupanssarivaunukoulutusta simulaattorin avulla. Käytettävä simulaattori on nimeltään Steel Beasts, jota käytetään myös varusmiesten koulutuksessa. Uutta simulaattorikoulutusohjelmaa on tarkoitus pilotoida Panssariprikaatissa Hämeen Ilves 22 -harjoituksessa 23.–25. syyskuuta.

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Leopard-panssarivaunukoulutettujen reserviläisten osaamista. Koulutus täydentää kertausharjoituksista ja Puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista saatavia oppeja. MPK:n tarjoama panssarivaunukoulutus on vapaaehtoista ja toteutetaan täysin simulaattorilla.

Puolustusvoimat ja MPK etsivät kevään aikana kurssien kouluttajiksi ja kurssinjohtajiksi sopivia reserviläisiä, jotka voivat sitoutua koulutusohjelman kehittäjiksi.

Myöhemmin tavoitteena on järjestää kursseja myös muiden maanpuolustuspiirien alueilla. 

MPK:n Hämeen valmiuspäällikön Sauli Mäentaustan mukaan tänä vuonna koulutusohjelmaa tehdään tutuksi kouluttajille ja johtajille ja ensi vuonna pyritään avaamaan taistelupanssarivaunukursseja myös muille.

– MPK:n kurssit ovat viikonloppuisin, joten simulaattorit ovat niille kustannustehokkaita ja ajankäytöllisesti hyviä ratkaisuja, Mäentausta sanoo.

Simulaattorien käyttö tulee muutenkin lisääntymään MPK:n koulutuksessa, Mäentausta uskoo.

– Simulaattoreita käytetään jo nyt muussakin MPK:n toiminnassa, täällä Hattulassa esimerkiksi perusjalkaväkitoimintaa ja epäsuoran tulen käyttöä harjoitellaan simulaattorilla.

Steel Beasts, jonka ensimmäinen versio julkaistiin jo 2000-luvun alussa, on saatavilla myös kuluttajaversiona. Myös muiden maiden asevoimat ovat käyttäneet Steel Beastsia koulutukseen. Suomessa Steel Beasts Professional -ohjelmistoa käytetään Panssariprikaatin lisäksi muissakin Leopard-panssarivaunukoulutusta tarjoavissa varuskunnissa.