• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK kaksinkertaisti koulutusmääränsä

Ukrainan sota aiheutti koulutusryntäyksen MPK:n toimintaan.

MPK:n koulutukseen oli vuonna 2022 valtavasti imua.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti suomalaisissa ennätyshalukkuuden kouluttautua maanpuolustuksen ja turvallisuuden saralla.  Tieto käy hyvin selkeästi ilmi MPK:n viime uoden koulutuslukemista. Kaikkiaan koulutuspäiviä MPK:n alaisuudessa kertyi viime vuonna yhteensä 102 429. Luku muodostuu  sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta, tutustumistoiminnasta ja muista lakisääteisten tehtävien mukaisesta koulutuksesta sekä kokonaisturvallisuutta edistävästä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistui yli 16 000 suomalaista, osallistumiskertoja kertyi lähes 40 000 ja koulutuspäiviä yli 76 000.

– MPK otti haasteen vastaan ja tuplasi koulutuspäiviensä määrän. Tämä edellytti venymistä niin MPK:n vapaaehtoisilta toimijoilta kuin henkilökunnaltakin, MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula toteaa koulutusorganisaation tiedotteessa.

MPK:n mukaan nousu näkyi erityisesti naisten ja nuorten kasvaneena kiinnostuksena ja osallistumisaktiivisuutena. Kaikista MPK:n koulutukseen osallistuneista viime vuonna naisia oli noin 21 prosenttia.

Tiedotteen mukaan koulutuksen tuplaaminen vaati kolmen ongelman ratkaisemista. Nämä asiat olivat rahoituksen varmistaminen, lainsäädännön muutos sekä kouluttajien määrän kasvattaminen entisestään. 

Hannula onkin kiitollinen lukemattomien vapaaehtoistoimijoiden määrästä, jotka omilla toimillaan mahdollistvat monipuolisen koulutuksen järjestämisen halukkaille.

– Ilman heitä MPK ei olisi onnistunut vastaamaan suomalaisten kasvaneeseen tarpeeseen varautua puolustamaan sitä, mikä meille on tärkeää.

Rahoitusasia puolestaan ratkesi alkusyksystä, kun MPK sai valtionapua lisää noin kolme miljoonaa euroa. Lakiviidakossa yksi merkittävistä ratkaisuista oli Puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käytön mahdollistaminen MPK:n koulutuksissa.