• Vapaaehtoinen maanpuolustus
  • Puolustusvoimat

MPKK:lle poikkeuksellinen lahjoitus – Tapio Peltomäki lahjoittaa 600 000 euroa sotatieteellisen tutkimuksen tukemiseen

Tapio Peltomäen lahjoitus käytetään teknologiaennakoinnin apulaisprofessuuriin ja alaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen.

Paavo Airo

KTM Tapio Peltomäki on toiminut urallaan muun muassa MPK:n ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana. Hänet ylennettiin vuonna 2017 everstiluutnantiksi reservissä.

Turkulainen Tapio Peltomäki lahjoittaa Maanpuolustuskorkeakoululle 600 000 euroa sotatieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Lahjoitus on poikkeuksellisen suuri MPKK:n historiassa. Lahjakirja allekirjoitettiin tänään 11. lokakuuta koululla. Rahoitus käytetään teknologiaennakoinnin apulaisprofessuuriin ja alaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen. Peltomäki on toiminut urallaan muun muassa Maanpuolustuskoulutus MPK:n ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana. Hän on harvinainen reserviläinen sen vuoksi, että sai vuonna 2017 ylennyksen everstiluutnantiksi reservissä, vaikka ei ole työskennellyt Puolustusvoimissa tai puolustusministeriössä.

– Olen ollut aktiivisesti mukana maanpuolustustyössä vuosikymmeniä ja näin lahjoitusprofessuurin olevan vaikuttavuudeltaan paras mahdollisuus jatkaa tätä työtä – myös upseerikoulutuksen osalta. Viime vuosien teknologinen murros näyttää lähes vallankumoukselliselta ja se ansaitsee tarkempaa tutkimusta ja ymmärrystä, Peltomäki sanoo MPKK:n tiedotteessa.

Lahjoituksen avulla toteutettava tutkimus on uusi MPKK:ssa ja professuurin yhteyteen muodostetaan tutkijaryhmä. Tehtävä täytetään vuoden 2024 aikana. Tarkemmat tutkimusteemat määräytyvät valittavan henkilön mukaan.

Teknologiaennakointiin kuuluu ennen kaikkea strategisen tietopohjan kartoittaminen sekä muutoksen ja vaikutusten tutkiminen. Tutkittavia aiheita ovat kvantti-, nano-, häive- ja avaruusteknologia, autonomiset järjestelmät sekä älykkäät energiaratkaisut.

Apulaisprofessuuri mahdollistaa syvemmän yhteistyön kotimaisten yliopistojen kanssa ja kansainvälistä verkostoitumista alan tutkimuksessa erityisesti Nato-jäsenyyden myötä.

– Teknologiaennakoinnin kehityksellä luodaan upseeristolle tietämystä teknologian tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin varautumisessa, tutkimusryhmän johtaja, insinöörimajuri Mika Nieminen sanoo tiedotteessa.