• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:n aktiiveilla keskimäärin 2–4 koulutustapahtumaa vuodessa

Tuore kysely osoittaa vapaaehtoisten saavan mielestään MPK:n toiminnasta työelämää tukevia taitoja.

MPK Lounais-Suomi

MPK kouluttaa reserviläisille sotilaallisia taitoja, mutta myös erilaisia varautumis- ja turvallisuustaitoja reserviin kuulumattomille.

MPK:n vapaaehtoistoimintaan osallistuvat kokevat koulutusten ja kouluttajana toimimisen lisäävän valmiuksiaan poikkeusolojen tehtäviin. MPK:n teettämän tuoreen kyselyn perusteella noin 70 prosenttia vastasi olevansa asiasta täysin samaa mieltä. Monet myös kokevat saavansa toiminnasta työelämää tukevia taitoja. Vastaavasti työelämästä saatuja taitoja koetaan voitavan hyödyntää MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa.

MPK:n aktiivit osallistuvat keskimäärin 2–4 kertaa vuodessa vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustapahtumiin. Noin neljäsosa vastanneista osallistuu tilaisuuksiin useammin.

Kyselyssä selvitettiin myös, mitä vapaaehtoiset kokevat edustavansa MPK:n toiminnassa. Suurin osa vastaajista kokee itsensä ensisijaisesti MPK:n vapaaehtoistoimijaksi. Kouluttajista näin vastasi 65 prosenttia ja muista vapaaehtoisista 70 prosenttia.

Graafi_MPK_1080x1080px

Grafiikka: Suvi Luukkonen

VARTU-kouluttajille tarvetta

MPK:lla on tarvetta erityisesti varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen (VARTU) vapaaehtoiskouluttajille, erikoissuunnittelija Irina Olkkonen sanoo. 

– Vartukouluttajia on aika vähän, joten heitä toivottaisiin MPK:n pariin ehdottomasti enemmän. Jos saisimme enemmän kouluttajia esimerkiksi kyberturvallisuuteen, olisi MPK:n mahdollista tarjota lisää sen alan koulutusta.

MPK:n kyberturvallisuuteen liittyvät koulutukset ovat keränneet hyvin osallistujia, ja niiden järjestämiselle nähdään MPK:ssa tarvetta. Esimerkiksi viime viikonloppuna järjestettiin Santahaminassa Kyber-/OSINT-kurssi, jolle osallistui monipuolisesti eri alojen osaajia. 

Perehdytystä uusille toimijoille

Kyselyssä nousi esille, että monet kokevat MPK:n toiminnan niin sanotusti sisäpiirin jutuksi. Uusien vapaaehtoisten ei aina ole täysin mutkatonta päästä toimintaan sisälle. Tähän MPK aikoo reagoida. 

– Tuloksista näkyy kyllä, että uusia ja nuoriakin toimijoita on tullut viime aikoina mukaan. Heillä on kuitenkin ollut haasteena päästä esimerkiksi kouluttamaan muita käytyään kouluttajakoulutuksen, Olkkonen sanoo.

Ratkaisuna tähän MPK aikoo luoda perehdytyspaketin esimerkiksi PVMoodlessa jaettavaksi uusille vapaaehtoistoimijoille. 

– Tämän avulla pitäisi olla helpompaa ottaa ihmisiä mukaan ja perehdyttää myös paikalliseen toimintaan, mikä on tärkeää.

Muina kehittämistoimenpiteinä MPK pyrkii kehittämään esimerkiksi naisten osallistumismahdollisuuksia toimintaan. 

Kysely nyt muillekin kuin kouluttajille

Kyselyyn vastasi 789 vapaaehtoista kouluttajaa tai muuta toimijaa. MPK toteuttaa kyselyn kahden vuoden välein. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kysely tehtiin muillekin vapaaehtoisille kuin kouluttajille.