• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:n valtionavustuksen maksaminen jatkuu – ”Toimintaa voidaan jatkaa kuten kuuluukin”

Toukokuun avustus maksetaan takautuvasti. Puolustusministeriön havaitsemat puutteet liittyivät lähinnä kirjanpitoon ja taloudenhoitoon.

Hanna-Maija Raitio

Puolustusministeriön MPK:lta saaman selvityksen perusteella kuluvan vuoden valtionavustuksen käyttö ja siihen liittyvä taloushallinto ovat nyt hallinnassa. MPK:n toiminta jatkuu normaalisti.

Puolustusministeriö jatkaa Maanpuolustuskoulutus MPK:n valtionavustuksen maksatusta kesäkuusta 2021 lähtien. Avustuksen maksaminen keskeytettiin toukokuun ajalta ministeriön havaittua puutteita valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa.

Ministeriön MPK:lta saaman selvityksen perusteella kuluvan vuoden valtionavustuksen käyttö ja siihen liittyvä taloushallinto ovat nyt hallinnassa. Avustuksen keskeytyksen jatkamiselle ei nähdä tarvetta, ja toukokuulta pidätetty avustus maksetaan takautuvasti.

Kyse on puolustusministeriön ylijohtajan Teemu Penttilän mukaan ollut lähinnä kirjanpidollisista ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista.

MPK:n toimittamassa vastineessa oli mukana MPK:n perustamisvaiheessa tehdyt ohjausasiakirjat sekä lausuntoja henkilöiltä, jotka ovat toimineet puolustushallinnossa MPK:n perustamisen ja eri tarkastelupisteiden aikana.

 

Toimintaa voidaan jatkaa normaalisti

Ministeriö kuitenkin jatkaa vielä aiempien vuosien valtionavustuksen käytön selvittämistä. Tavoitteena on pyrkiä kaikissa tilanteissa turvaamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakisääteinen toiminta.

Penttilä kommentoi Reserviläiselle pääasian olevan, että MPK:n tämän hetken toimintaa pystyttiin jatkamaan.

– Selvityksen perusteella tultiin tulokseen, että talousasiat, joissa on ollut tarkennettavaa, eivät rasita toimintaa, ja toimintaa voidaan jatkaa kuten kuuluukin. Nyt selvitetään vielä aiempia vuosia ja tehdään arvio, ovatko toimet olleet vakavia, Penttilä sanoo.

MPK on tehnyt toimintaa, johon käytetään valtionapua sekä toimintaa, johon sitä ei käytetä. Tähän liittyen ministeriö haluaa vielä selvittää, että kirjanpitoon liittyvät kohdennukset ovat kunnossa. Tarkastelun alla ovat vielä vuodet 2011–2019.

– MPK:ssa on kuitenkin tehty hyvää työtä, Penttilä korostaa.

MPK:n mukaan laillisuusvalvontaprosessin aikana vuosina 2020 ja 2021 raportointitapaa on muutettu viivyttelemättä sitä mukaa, kun puolustusministeriö on antanut uusia määräyksiä.

– Etenkin nyt laillisuusvalvontatarkastuksen loppuvaiheessa vuoropuhelu asian selvittämiseksi puolustusministeriön kanssa on ollut hedelmällistä. Näkemyksemme on, että MPK on toiminut kunkin aikakauden ohjeistuksen mukaisesti, MPK:n puheenjohtaja Mika Hannula toteaa MPK:n tiedotteessa.