• Puolustusvoimat

Naisille tarkoitettu haku erikoisjoukkoreserviin aukeaa helmikuussa

Utin jääkärirykmentti pyrkii rekrytoimaan enemmän naisia erikoisjoukkoreserviin. Perinteinen haku ei ole tuottanut riittävästi naisia tehtäviin.

Tero Tuominen

Tähän mennessä perinteinen haku erikoisjoukkoihin ei ole tuottanut toivottavaa määrää naisia erikoisjoukkoreserviin. Naisille tarkoitettu haku tehtäviin toteutetaan osana puolustushallinnon Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman tavoitteita. Arkistokuva Utin jääkärirykmentistä.

Utin jääkärirykmentti kertoo tiedotteessaan hakevansa naisia erikoisjoukkoreserviin osana puolustushallinnon Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman tavoitteita. Vaikka erikoisjoukkoja käytetäänkin Suomen puolustamiseen ja muiden viranomaisten tukemiseen, joukot voivat tarvittaessa osallistua myös kansainväliseen kriisinhallintaan.

Toistaiseksi perinteinen laskuvarjojääkäri- ja erikoisjoukkokurssin rekrytointi on tuottanut vain vähän naisia erikoisjoukkoreserviin. Operatiivinen tarve naisten määrän lisäämiselle erikoisjoukoissa on kuitenkin tunnistettu. Esimerkiksi tietyissä kriisinhallintatehtävissä siten voitaisiin helpottaa yhteydenpitoa paikallisväestön kanssa. Joissain kulttuureissa ainoastaan naiset voivat keskustella naisten kanssa, Maavoimien tiedotteessa perustellaan.

 

Tehtävät erilaisia, 2500 metrin juoksutulos Cooperissa yksi edellytyksistä

Naisille erikseen suunnattu haku erikoisjoukkoreserviin avautuu helmikuun alussa ja päättyy 21. helmikuuta. Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Kosonen sanoo tiedotteessa, että naisille suunnatun haun kriteerit eivät ole samat kuin laskuvarjojääkäriksi tai erikoisjoukkokurssille hakeville, koska tehtävätkin ovat erilaisia.

– Erikoisjoukkoreserviin haettaville naisille esimerkiksi psyykkiset ominaisuudet ja sosiaaliset taidot ovat fyysistä kuntoa tärkeämpiä. Odotamme kuitenkin, että hakijat kykenevät saavuttamaan 2500 metrin tuloksen 12 minuutin juoksutestissä (Cooperin testi), mikä on edellytys operatiivisiin kriisinhallintatehtäviin, Kosonen sanoo.

Hakumenettelyn tavoitteena on siis täydentää Utin jääkärirykmentin reservin kokoonpanoa. 

 

Moitteettomat elämäntavat vaatimuksena

Hakijoilta edellytetään suoritettua varusmiespalvelusta, moitteettomia elämäntapoja, hyvää psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä terveyttä. Varusmiespalveluksessa saatu johtajakoulutus, hankittu siviiliosaaminen, kansainvälinen kokemus sekä kielitaito katsotaan haussa eduiksi.

– Joukkoomme hakeutuvien naisten hyvä motivaatio, siviiliosaaminen sekä säännölliset kertausharjoitukset ovat yhdistelmä, joka tuottaa merkittävää lisäarvoa erikoisjoukkojen työkalupakkiin. Uskon erikoisjoukkojen tarjoavan hakijoille antoisia kokemuksia myös henkilökohtaisella tasolla, Kosonen sanoo.

Valinta- ja koulutustilaisuus järjestetään 8.–11.4. Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena. Kutsu lähetetään hakemusten perusteella valituille henkilöille maaliskuun alussa. Varusmiespalveluksen tulee olla suoritettu kokonaan valinta- ja koulutustilaisuuteen mennessä.

Hakemuksen voi jättää osoitteessa https://maavoimat.fi/erikoisjoukkoreserviin.

Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävää vapaaehtoista hakeutumista erikoisjoukkoreserviin jatketaan Maavoimien mukaan myös tulevina vuosina.

 

Lue myös: 25.1.2021 Erikoisjoukkokurssin hakijamäärässä vahvaa kasvua, myös laskuvarjojääkäriksi haki viime vuotta useampi