• Puolustusvoimat

Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen – puolustusselonteko julkaistiin

Sodan ajan joukot jaetaan jatkossa operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin.

Puolustusvoimat

Paikallisjoukkojen määrää kasvatetaan, mutta sodan ajan vahvuus pysyy 280 000:ssa.

Puolustusministeriö on julkaissut uusimman puolustusselontekonsa, joka tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia monen reserviläisen tehtäviin.

Reserviläisten käyttöä koskien puolustusselonteko avaa etenkin paikallisjoukkojen kehittyvää roolia. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellisista joukoista paikallisjoukoiksi.

Puolustusvoimien joukkojen toiminnallisen jaon uudistuessa sodan ajan joukot jaetaan jatkossa operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin. Pyrkimyksenä on tehostaa Suomen laajan reservin käyttöä. Aiemmin käytössä olleesta alueellisten joukkojen käsitteestä luovutaan.

– Tämä ei vaikuta sodanajan joukkojen kokonaisvahvuuteen, joka pysyy 280 000:ssa. Tällä muutoksella selkeytetään myös Maavoimien joukkorakennetta johtamisen näkökulmasta, Puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen totesi torstaina lehdistötilaisuudessa.

 

Paikallisjoukkojen määrä kasvaa

Paikallispuolustuksella on selonteon mukaan jatkossakin merkittävä rooli laaja-alaisen vaikuttamisen keinoihin vastaamisessa. Paikallisjoukoista muodostetaan valtakunnallinen verkosto, joka kykenee monipuoliseen ja vaativaan viranomaisyhteistyöhön. Tulevaisuudessa niiden tehtäväkenttä myös laajenee. Joukkoja käytetään joukkojen perustamiseen, taistelutehtäviin, kohteiden suojaamiseen ja muiden viranomaisten sekä yhteiskunnan tukemiseen.

– Uudistuksessa paikallisjoukkojen määrä kasvaa ja niiden valmiutta sekä varustusta lisätään, Kivinen sanoi.

Kivisen mukaan paikallisjoukoissa hyödynnetään jatkossa aiempaa paremmin reserviläisten paikallistuntemus sekä siviiliosaaminen. Puolustusselonteon mukaan paikallispuolustuksen joukkoreservillä mahdollistetaan maapuolustuksen kyky pitkäkestoiseen sodankäyntiin koko valtakunnan alueella.

Paikallisjoukkojen kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia lisätään sitä mukaan kuin alueellisia joukkoja poistetaan joukkorakenteesta.

Puolustusselonteko on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.