• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Puolet Reserviupseeriliiton jäsenistä liittyisi Natoon

Naton kannatus on hieman laskenut RUL:n jäsenistössä. Jos Ruotsi liittyisi Natoon, haluaisi 68 prosenttia jäsenistä Natoon.

Istock

Ruotsin toimilla on suuri merkitys mielipiteeseen Suomen Nato-jäsenyydestä. Mikäli Ruotsi liittyisi Natoon, haluaisi 68 prosenttia Reserviupseeriliiton jäsenistä myös Natoon.

Naton kannatus on hieman laskenut reserviupseerien
keskuudessa, selviää tuoreesta Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenkyselystä. Nyt noin
49 prosenttia Reserviupseeriliiton jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyttä. Noin 30
prosenttia puolestaan ei kannata jäsenyyttä ja 21 prosenttia ei ota kantaa
asiaan. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä noin 56 prosenttia kannatti
jäsenyyttä ja toukokuun 2017 kyselyssä noin 54 prosenttia.

Reserviupseerien keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus
näyttää kuitenkin olevan koko kansaa selkeästi suurempaa.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuoden 2017 lopulla julkaiseman
kyselyn mukaan koko kansasta vain 25 prosenttia kannatti jäsenyyttä ja 62
prosenttia vastusti.

RUL:n kyselyssä Nato-jäsenyyden kannatus oli pienintä nuorten
keskuudessa. Alle 36-vuotiaista jäsenyyttä kannatti noin 41 prosenttia ja
vastusti 36 prosenttia.

Ruotsin toimilla on kyselyn perusteella merkittävä vaikutus
mielipiteisiin. Siinä tapauksessa, että Ruotsi päättäisi liittyä Natoon,
haluaisi 68 prosenttia RUL:n jäsenistä Natoon.

Neljäsosa kannattaa
sekä miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta, enemmistö nykyjärjestelmää

RUL:n jäseniltä kysyttiin myös kantaa Suomen
puolustusjärjestelmään, jossa nykyisin yleinen asevelvollisuus koskee miehiä ja asepalvelus on naisille vapaaehtoinen. Noin 72 prosenttia kannatti nykyistä järjestelmää, kun
muiksi vaihtoehdoiksi esitettiin sekä miehiä että naisia koskevaa yleistä
asevelvollisuutta, sekä miehiä että naisia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta
tai ammattiarmeijaa.

Miehiä ja naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta kannatti
26 prosenttia. Nuorista vastaajista koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta
kannatti 40 prosenttia. Molempia sukupuolia koskevaa vapaaehtoista
asepalvelusta kannatti ainoastaan 1,3 prosenttia ja ammattiarmeijaa 0,6
prosenttia vastanneista.

Vastaukset kerättiin RUL:n jäseniltä sähköpostikyselynä, johon
vastasi 3 919 RUL:n jäsentä.