• Puolustusvoimat

Puolustusbudjetti satsaa puolustuksen vahvistamiseen ja Ukrainaan luovutettujen suorituskykyjen korvaamiseen

Puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan vuodelle 2024 noin 1,5 miljardia euroa.

Paavo Airo

Puolustusmenojen osuudeksi vuoden 2024 bruttokansantuotteesta arvioidaan 2,3 prosenttia.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2024 on yhteensä 6,2 miljardia euroa. Vuodelle 2024 ennustetusta bruttokansantuotteesta puolustusmenojen osuus on 2,3 prosenttia. 

– Maailma Suomen ympärillä on yhä vaarallisempi. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta puolustus on priorisoitava. Budjettiesityksellä teemme lisäpanostuksia Suomen puolustuskykyyn, vahvistamme toimintaamme Nato-maana ja huomioimme tuen Ukrainalle, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Talousarvioehdotuksessa myönnetään Puolustusvoimille 259 miljoonaa euroa korvaamaan Ukrainaan luovutettuja suorituskykyjä. Kokonaisuutena puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan vuodelle 2024 noin 1,5 miljardia euroa. Sotilaallisen toimintaympäristön muutoksen edellyttämä puolustusmateriaalihankintojen korotus on vuonna 2024 suunnitellusti noin 323 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2023. 

Vuoden 2024 talousarvioehdotus sisältää lisäksi uuden 117 miljoonan euron puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuden, jolla kehitetään logistiikkajärjestelmän suorituskykyä sekä Merivoimien raivaamiskykyä ja vedenalaista valvontaa, ja uuden 146 miljoonan euron tilausvaltuuden Puolustusvoimien varaosahankintoihin sekä järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin. Uusien tilausvaltuuksien menot ajoittuvat vuosille 2024­­–2028.

Kehyskaudella 2024–2027 puolustusministeriön hallinnonalan määrärahataso on 6,2 miljardia euroa vuosina 2024 ja 2025 ja laskee 5,8 miljardiin euroon vuosille 2026 ja 2027. Puolustusmenojen osuus ennustetusta vuosittaisesta bruttokansantuotteesta pysyy kahden prosentin tasolla kehyskauden ajan.

Muutos hallinnonalan määrärahatasossa aiheutuu pääosin monitoimihävittäjien hankinnan rahoituksen vuosivaihteluista. Kehyskauden suunnitelmaan sisältyy rahoitusta Natoon liittyviin suoriin kustannuksiin sekä Ukrainalle toimitetun materiaalituen korvaushankintoihin. 

Lisäksi erillisessä vuoden 2023 toisessa lisätalousarviossa puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoja esitetään lisättäväksi yhteensä noin 213 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Ukrainaan luovutettua puolustusmateriaalia korvataan uushankinnoilla, jotta Puolustusvoimien sotilaalliseen suorituskykyyn ei synny vajetta. Lisätalousarvioesitys sisältää yhteensä 579 miljoonaa euroa luovutetun materiaalin korvaamiseen vuodesta 2024 alkaen. Aiemmin korvaaviin hankintoihin on myönnetty 776 miljoonaa euroa. Edellä mainitut rahoituskokonaisuudet budjetoidaan vuosille 2023–2028 noin 1,36 miljardin euron arvoiselle Ukrainan materiaalituen korvaushankinnat 2023 -tilausvaltuudelle.

Lähde: Puolustusministeriö