• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Puolustusministeriö keskeyttää valtionavustukset MPK:lle

MPK ja reserviläisjärjestöt ovat syvästi huolissaan reservin koulutusmahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Hanna-Maija Raitio

MPK pystyy ainakin toistaiseksi vielä jatkamaan koulutustaan.

Puolustusministeriö on keskeyttänyt MPK:lle myönnetyn valtionavustuksen maksamisen. Ministeriön mukaan toukokuun ajan kestävä määräaikainen keskeytys johtuu siitä, että MPK:n valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa on puolustusministeriön tarkastuksissa havaittu puutteita.  Ministeriön mukaan tämän lisäksi MPK:n vuosiraportoinnin tiedoissa on ollut epätarkkuuksia. MPK saa vuosittain avustusta noin viisi miljoonaa euroa.

MPK:n puolella päätöksestä ollaan ihmeissään ja sitä pidetään ylimitoitettuna. 

–  Tuntuu kohtuuttomalta kaikkien sitoutuneiden vapaaehtoistoimijoiden, MPK:n entisten ja nykyisten työntekijöiden, jäsenjärjestöjen sekä luottamushenkilöiden puolesta, että lakia ja valtionavun käyttöä vuodesta 2008 alkaen tulkitaan nyt takautuvasti eri tavalla kuin aikaisemmin, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen toteaa yhdistyksen julkaisemassa tiedotteessa. 

Päätöksestä huolimatta MPK pystyy toistaiseksi jatkamaan koulutustoimintaansa normaalisti.

Pahimmillaan MPK:n loppu?

Puolustusministeriön mukaan koko tilanteen kokonaisarviointi on vielä kesken ja jatkotoimista on tarkoitus päättää lopullisen selvitystyön valmistuttua.

MPK:ssa tilanteesta ollaan syvästi huolissaan. Toiminnanjohtaja Laatikainen pohtiikin ollaanko tässä pahimmillaan samalla ajamassa alas koko MPK:n toimintaa.

– Vaikuttaa siltä, että prosessissa lyödään kärpästä lekalla ja pahimmassa tapauksessa ajetaan kokonaan alas hyvin toimiva, 30 vuoden aikana yhdessä laajan järjestökentän kanssa rakennettu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja operatiivinen kumppanuus Puolustusvoimien kanssa, Laatikainen toteaa.

Myös Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto pitävät ministeriön päätöstä yllättävinä, koska liittojen saaman tiedon mukaan laillisuusvalvonnassa ei ole ilmennyt väärinkäytöksiä, vaan kyse on lähinnä kirjaustapoihin liittyvistä kysymyksistä. MPK:n toiminnan keskeyttäminen jättäisi reserviläisjärjestöjen mukaan suuren aukon reserviläisten kouluttamiseen.

– Mikäli MPK:n toiminta keskeytetään, niin reservin koulutukseen syntyy valtava koulutusvaje, jota ei pystytä kokonaan muilla toimilla paikkaamaan. Puolustusvoimat pystynee lyhyellä aikajänteellä lisäämään kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia vain hyvin rajallisessa määrin. Puolustusvoimilla on jo ennestään kertausharjoituksiin liittyvää koulutusvajetta koronapandemian takia, RES:n puheenjohtaja Ilpo Pohjola ja RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä toteavat liittojen yhteisessä tiedotteessa.

Viime vuonna muuttunut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta korosti liittojen mukaan entisestään MPK:n roolia sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestäjänä.

– Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on kehitetty viimeksi kuluneiden lähes 30 vuoden ajan Suomessa hyvässä yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen, MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa. Nyt pelkona on yhdessä rakennetun, toimivan ja kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeän koulutusjärjestelmän rapautuminen.
Liittojen mukaan osa MPK:n tarjoamasta koulutuksesta pystytään korvaamaan reserviläisjärjestöjen itse järjestämällä toiminnalla, mutta ei läheskään kaikkea.

– Reserviläisjärjestöjen omaehtoisella toiminnalla pystytään korvaamaan pieni osa MPK:n koulutuksesta, kuten esimerkiksi reserviläisten ampumataitoon ja toimintakykyyn liittyvää koulutusta. Suurelta osin koulutusta ei kuitenkaan pystytä järjestämään muiden vapaaehtoistoimijoiden toteuttamana.

Vastine luvassa loppukuusta

Puolustusministeriö on laatinut oikeudellisen arvion tekemistään laillisuusvalvontatarkastuksen havainnoista ja varannut MPK:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen toukokuun loppuun mennessä.

MPK:n toiminnanjohtajan Pertti Laatikaisen mukaan vuodesta 2018 alkanut ja yhä jatkuva laillisuusvalvontatarkastus on syönyt organisaation voimavaroja.

– Prosessi on rasittanut pientä organisaatiotamme jo usean vuoden ajan kohtuuttomasti. Olemme esimerkiksi palkanneet lisää henkilöstä tuottamaan puolustusministeriön pyytämää tietoa. Annamme vastineemme määräaikaan mennessä ja uskomme asian kääntyvän parhain päin. Kun puolustusministeriön toivottavasti positiivinen päätös asiassa tulee, toimimme sen mukaisesti, summaa Laatikainen.