• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta entistä enemmän reservin koulutusta

Tilaussopimuksen arvo nousi 30 prosentilla vuodesta 2017. ”Tälle on selkeä tarve”, Pääesikunnasta kommentoidaan.

Hanna-Maija Raitio

Reserviläiset harjoittelivat Lounais-Suomessa MPK:n järjestämässä koulutuksessa keväällä 2017.

Puolustusvoimat tilaa entistä enemmän koulutusta vapaaehtoiselle reserville MPK:lta eli Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. Osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen vuodelle 2018 tilattavasta sotilaallisesta koulutuksesta. Tilaussopimuksen arvo nousi 30 prosentilla eli 300 000 eurolla vuodesta 2017. Uuden sopimuksen arvo on 1,3 miljoonaa euroa.

Tälle vuodelle Puolustusvoimat tilasi MPK:lta sotilaallista koulutusta noin 9 200 reserviläiselle. Ensi vuoden tilausmäärä tarkoittaa koulutusta noin 10 500 sodan ajan sijoitetulle reserviläiselle. Näin koulutuspäivienkin määrä nousee reilusta 20 000:sta noin 22 000:een. Koulutusmäärä on kasvanut vuosien 2008–2015 tasosta selvästi.

– Puolustusvoimissa koetaan, että vapaaehtoista reserviä halutaan kouluttaa enemmän, ja siitähän vastaa MPK. Tätä on odotettu meilläkin, ja selkeä tarve (koulutuksen lisäämiselle) on, majuri Petteri Tammi Pääesikunnasta sanoo.

Tilattava koulutus kohdennetaan pääsääntöisesti paikallis- ja tukikohtajoukkojen koulutukseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) asettama työryhmä on selvittänyt mahdollisuutta siirtää MPK:n sotilaallinen koulutus Puolustusvoimiin. Tammi muistuttaa, että selvitystyö ei liity nyt solmittuun sopimukseen mitenkään.

– Tässä täytyy pitää mielessä, että selvitystyötä vasta tehdään ja toistaiseksi jatketaan samalla tavalla kuin ennenkin. Kyseessä on normaali vuosittainen sopimus.

”Sopii hyvin reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaan”

MPK:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki allekirjoitti sopimuksen Pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Timo Kivisen kanssa. Peltomäki pitää upeana asiana, että tilaukseen tuli 30 prosentin lisäys.

– Lisäys on osoitus siitä, että Puolustusvoimat kokee tämän ihan oikeasti toimivan. Tämä myös sopii hyvin Pääesikunnan ja maanpuolustusjärjestöjen tekemään reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaan, Peltomäki sanoo.

Peltomäki pitää hyvänä asiana, että MPK:ta koskeva meneillään oleva selvitystyö ei ole mitenkään katkaissut normaalia toimintaa. Työryhmän selvityksen tulokset luovutetaan lähiaikoina puolustusministerille.

– Olen ymmärtänyt, että mikäli MPK:n sotilaallinen koulutus siirrettäisiin Puolustusvoimille, se olisi sellainen parin kolmen vuoden juttu, Peltomäki sanoo.