• Vapaaehtoinen maanpuolustus
  • Puolustusvoimat

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta sotilaallista koulutusta 10 000 reserviläiselle vuonna 2019

Koulutuspäiviä on noin 23 000. Koulutuksen järjestämistä aiotaan uudistaa vuoden 2020 alusta alkaen.

Hanna-Kaisa Sadwinski

Reserviläiset harjoittelivat marraskuussa MPK:n järjestämässä Myrsky 18 -harjoituksessa Säkylässä.

Puolustusvoimat tilaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK)
vuonna 2019 sotilaallista koulutusta lähes 10 000 reserviläiselle. Koulutuspäivinä
tämä tarkoittaa noin 23 000:ta.

Vuonna 2018 koulutuspäiviä oli noin 22 000.

MPK on Puolustusvoimien strateginen koulutuskumppani.
Puolustusvoimat määrittää tilattavan sotilaallisen koulutuksen laatuvaatimukset
ja arviointikriteerit ja seuraa koulutuksen onnistumista.

Sopimuksen allekirjoittivat keskiviikkona Pääesikunnan
päällikkö, kenraaliluutnantti Timo
Kivinen
ja MPK:n puheenjohtaja Tapio
Peltomäki
.

 

Vuonna 2020 luvassa
uudistuksia

Toistaiseksi MPK vielä tuottaa sotilaallista koulutusta
Puolustusvoimille, mutta lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ollaan uudistamassa.
Hallitus antoi marraskuun lopussa eduskunnalle lakipaketin, jonka tarkoituksena
on muokata vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämistä. Sotilaallinen
koulutus aiotaan siirtää MPK:lta Puolustusvoimille. Uudistus on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2020.

Uudistuksen myötä MPK:n tehtäviksi jäisivät varautumis- ja
turvallisuuskoulutus sekä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus ja
tutustumistoiminnan järjestäminen maanpuolustukseen.

14.12.1993 perustetun MPK:n perustamisesta tulee perjantaina
kuluneeksi tasan 25 vuotta. 

Korjattu 13.12.2018 klo 12.45: MPK:n tehtäväksi ei lakiuudistuksessa kaavailla pelkästään kansalaisten tutustuttamista varusmieskoulutukseen, vaan ylipäätään maanpuolustuskoulutukseen.