• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto esittää siviilipalveluksen täydennyspalvelusvelvollisuuden tuplaamista

Muutos täydennyspalvelukseen tarkoittaisi tulevaisuudessa aliupseereille ja upseereille 200 täydennyspäivää.

Puolustusvoimat

Varusmiespalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt henkilö voi siirtyä siviilipalvelukseen suorittamalla täydennyspalveluksen, joka on tällä hetkellä noin viisi päivää.

Reserviläisliitto esittää siviilipalvelukseen siirtyvien
henkilöiden täydennyspalvelusvelvollisuuden kaksinkertaistamista. Tällä hetkellä varusmiespalveluksen tai naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt henkilö voi siirtyä
siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun, joka lain mukaan
kestää enintään 40 päivää. Käytännössä täydennyspalvelus kestää kuitenkin tällä
hetkellä noin viisi päivää.

– Tämä asiantila sopii erityisen huonosti yhteen sen kanssa,
että reserviin kuuluvien kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin
asevelvollisuuslain muutoksella viime kesänä. Taustalla olivat Ukrainan
tapahtumat ja sotilaallisen jännityksen kiristyminen Suomen lähialueilla,
Kuopiossa tänään puhunut Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno Hauta-aho toteaa.

Enimmillään 200 vuorokautta

Pohjois-Savon Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlassa puhunut
Hauta-aho totesi Reserviläisliiton todennäköisesti esittävän
täydennyspalveluksen suorittamista lain mahdollistamassa maksimipituudessa. Lisäksi
liitto esittää tulevan puolustusselonteon eduskuntakäsittelyn yhteydessä
harkittavaksi, että täydennyspalvelusvelvollisuus määräytyisi jatkossa
asevelvollisuuslain tapaan eli sen pohjalta, mihin henkilöstöryhmään
täydennyspalvelukseen siirtyvä reserviläinen kuuluu.

– Miehistön osalta tämä tarkoittaisi 80 vuorokauden
mittaista täydennyspalvelusta mutta aliupseerien ja upseerien osalta peräti 200
päivää. Tämähän on näille henkilöstöryhmille asevelvollisuuslaissa määritetty
kertausharjoitusten maksimimäärä. Mikäli henkilö on kertausharjoituksiin jo
osallistunut, voidaan suoritetut kertausharjoituspäivät toki huomioida samalla
tavalla kuin tehdään varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen siirtyvien
osalta.

Hauta-aho kommentoi avausta Reserviläiselle. Hänen mukaansa osa käyttää täydennyspalvelusta
keinona päästä verrattain pois sitovista velvollisuuksista.

– Haluamme, että kaikilla olisi samanarvoinen kohtelu. Jos
esimerkiksi 200 päivästä pääsee noin keskimäärin viidellä vuorokaudella eroon,
niin onhan se ihan kohtuuton ero näiden välillä.