• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto haluaa ylennysvälin lyhyemmäksi

Reserviläisliitto esittää ylennysten välissä olevan minimiajan muuttamista nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.

Viime vuosien vähäisten kertausharjoitusmäärien takia myös ylennykset ovat vähentyneet.

Reserviläisliitto esittää ylennysten välissä olevan
minimiajan muuttamista nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.

– Parin vuosikymmenen takaisesta 750 000 miehen vahvuudesta
on asteittain tultu alaspäin niin, että nyt päätetty sodan ajan vahvuutemme on
230 000 henkilöä. Samalla reserviläisen sijoitusaika on karkeasti laskettuna
pudonnut noin 30 vuodesta noin 10 vuoteen. Tämä kehitys yhdistettynä viime
vuosien vähäiseen kertausharjoituskoulutukseen on luonut reserviläisten
ylentämisen kannalta hankalan tilanteen, joka on näkynyt ylennysten
määrällisenä laskuna, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg toteaa.

Ylennysten saamisen vaikeutuminen puolestaan heijastuu
Reserviläisliiton arvion mukaan vahvasti reserviläisten motivaatioon olla mukana
reserviläistoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

– Reserviläiset kokevat ylentämisen myös kannustimena ja
osoituksena puolustusvoimien osoittamasta huomiosta reserviläisiä kohtaan.
Mahdollisuus ylennyksiin on monille reserviläisille ainakin yksi osatekijä olla
mukana omaehtoisessa toiminnassa ja koulutuksessa.

Puolustusvoimat on parhaillaan
uudistamassa reserviin ja varareserviin kuuluvien asevelvollisten ylentämistä
koskevaa normia. Uudistuksen on määrä valmistua helmikuun aikana.


Ylennysvälin muutos

Pitäisikö ylennysten välissä oleva minimiaika muuttaa viidestä vuodesta kolmeen vuoteen?