• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto onnistunut tavoittamaan nuoria

Lähes puolet Reserviläisliiton uusista jäsenistä on 15–35-vuotiaita. Uusien jäsenten määrä saattaa tänä vuonna rikkoa kaikkien aikojen ennätyksen.

Teemu Siikarla

Reserviläisliitto on onnistunut hankkimaan tavallista enemmän nuoria jäseniä. "Ideaali olisi, että liitossa olisi paljon 20–30-vuotiaita, jotka harjoittelisivat reserviläistaitoja", toiminnanjohtaja Olli Nyberg kommentoi. Kuva on viime talvijotokselta, joka on yksi perinteisesti suosituista reserviläisliikuntatapahtumista.

Reserviläisliittoon on tänä vuonna liittynyt selvästi enemmän nuoria jäseniä kuin aiemmin. Myös uusien jäsenten määrä saattaa rikkoa kaikkien aikojen ennätyksen. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä liittyneistä 2 330 jäsenestä 46 prosenttia on 15–35-vuotiaita. Viime vuonna saman ikäryhmän osuus uusista jäsenistä oli 39,5 prosenttia. 

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg näkee nuorten liittymisen Reserviläisliittoon hyvänä asiana.

– Nuorista on ollut pulaa. Ideaalihan olisi, että liitossa olisi paljon 20–30-vuotiaita, jotka harjoittelisivat ammuntaa ja muita reserviläistaitoja. Jäsenistön keski-ikä on nykyään noin 50:n korvilla, kun esimerkiksi 1990-luvun alussa se oli vähän yli 40, Nyberg sanoo.

Nybergin mukaan nuorten aktivoituminen reserviläistoiminnassa olisi siksikin tärkeää, että he muodostavat ison osan sodan ajan joukoista.

Reserviläisliitto on satsannut sosiaalisessa mediassa alle 35-vuotiaille kohdennettuun markkinointiin. Nyberg uskoo tämän näkyvän liittyneiden jäsenten ikäjakaumassa. 

– Se varmasti näkyy myös siinä, että väkeä on liittynyt enemmän. 

Nyberg uskoo myös Reserviläisliiton tänä vuonna uudistetun graafisen ilmeen olleen onnistunut satsaus jäsenhankintaa ajatellen. 

Jäsenten kokonaismäärä kasvanee

Koko viime vuoden aikana Reserviläisliitto sai 2 503 uutta jäsentä. Nyberg odottaa tämän vuoden uusien jäsenten määrän muodostuvan vielä reilusti viime vuotta suuremmaksi. Mikäli loppuvuoden kasvu on liiton laskeman ennusteen mukaista, rikkoutuu kaikkien aikojen suurin määrä. Tähän vaadittaisiin noin 3 300 uutta jäsentä koko vuodelta.

Nybergin mukaan liitosta lähtee yleensä vuodessa noin 2 000 jäsentä, joten kokonaisjäsenmäärä kasvanee tänä vuonna. Liiton paikallisyhdistyksissä oli viime vuoden lopussa noin 37 000 henkilöjäsentä. 

Yleisen somemarkkinoinnin lisäksi Nyberg uskoo erilaisten tapahtumien ympärille rakennetun markkinoinnin onnistuneen. Esimerkiksi elokuisten Turun messujen yhteydessä Reserviläisliitto hyödynsi lehtimainontaa sekä tavoitti suuren määrän varsinaissuomalaisia Facebook-kampanjallaan. 

Aiemmin Reserviläisliiton jäsenkehityksessä on ollut tämän tapaisia piikkejä elokuussa 2008 käydyn Georgian sodan jälkeen sekä Ukrainassa vuonna 2014 käynnistyneiden tapahtumien ja Krimin miehityksen myötä.

– Levottomat ajat ovat aina heijastuneet uusien jäsenten määrään, Nyberg sanoo.