• Puolustusvoimat

Reserviupseerikurssi ei tingi koulutustavoitteista koronan aikana

RUK:n kurssin pituus palaa 14-viikkoiseksi. Jälki-RUK ei ole enää tästä vuodesta alkaen ollut mahdollinen.

Paavo Airo

Kesän reserviupseerikurssi kesti 16 viikkoa, mutta talven kurssin pituus on 14 viikkoa. Tästä vuodesta alkaen jälki-RUK:ta ei ole enää voinut suorittaa.

Noin 600 upseerioppilasta miehittävät Reserviupseerikoulun kasarmit lauantaina 7. marraskuuta, kun 257. reserviupseerikurssi käynnistyy. Kuten arvata saattaa, kurssin läpivientiä varjostaa koronapandemia.

Koska takana on jo yksi pandemian aikana läpiviety kurssi, on sieltä saatujen kokemusten ja palautteen perusteella nyt alkavaa kurssikokonaisuutta muokattu. Kurssin johtaja Tommi Sikanen kuitenkin korostaa, että koulutustavoitteisiin päästiin edellisellä kurssilla ja niin päästää tulevallakin.

– Yllätyin positiivisesti siitä, kuinka hyvin kesäkurssi meni siitäkin huolimatta, että koulutusrotaatio oli valtavan raskas niin varusmiehille kuin henkilökunnalle.

Pääsääntöisesti Puolustusvoimissa noudatetaan nyt kuuden viikon palvelusrotaatiota, jossa varusmiehet jaetaan kolmeen toisista erillään olevaan ryhmään: yksi on kasarmipalveluksessa, yksi maastossa ja kolmas kotilomalla. Puolustushaarakomentajilla on kuitenkin oikeus määrätä koulutus toteutettavaksi toisin, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Kesällä pidetyllä edellisellä kurssilla oltiin ensin viisi viikkoa palveluksessa, kahden viikon palautumisjaksolla kotona ja sen jälkeen palveluksessa kuusi viikkoa. Nyt alkavalla kurssilla noudatetaan kuitenkin erilaista rotaatiota: kiinni ollaan 2–3 viikkoa, jonka jälkeen on vapaajaksoja.

– Kahden viikon yhtenäisestä vapaajaksosta aiheutui se, että ensimmäisellä palvelusjaksolla opittuja asioita katosi niin sanotusta pintamuistista, ja toisella palvelusjaksolla oli tietynlaisia käynnistysvaikutuksia. Koulutuksen tavoitteisiin kuitenkin päästiin.

Kesäkurssi kesti koulutus- ja vapaajaksot huomioiden yhteensä 16 viikkoa, mutta nyt alkava talvikurssi on pituudeltaan kaksi viikkoa lyhyempi.

– Koulutus 2020 -ohjelmassa reserivupseerikurssi määritellään 14–16 viikon pituiseksi. Kesäkurssista tehtyjen havaintojen perusteella päädyttiin nyt 14 viikon jaksoon. Koulutustavoitteet ovat kuitenkin täysin samat.

Paljon julkisuutta saanut yhteismajoituskokeilu sujui kesäkurssilla hyvin, ja kokeilua jatketaan myös talvikurssin osalta. Sikanen kertoo saaneensa kesän kurssilaisilta palautetta, että ”RUK-henkeä kohottavaa koulutusta” olisi voinut olla enemmän.

– Kyllähän se vaikuttaa, kun linjojen koulutus oli erillään. Tulevalla kurssilla pyritään pitämään enemmän yhteisiä tilaisuuksia. Kuitenkin 95 prosenttia koulutuksesta tapahtuu linjoittain kuten kesäkurssilla.

Sikanen kommentoi Reserviläiselle toukokuussa, että Puolustusvoimien sisäisten ja yhteiskunnallisten rajoitustoimenpiteiden vuoksi korona ei päässyt leviämään Haminassa.

– Haminan varuskunnassa on toistaiseksi diagnosoitu vain yksi koronavirustartunta, mutta se saatiin tunnistettua nopeasti eikä taistelija ehtinyt tartuttaa muita.

Aiempina vuosina yksittäiset reserviupseerikurssille osallistuneet ovat suorittaneet kurssin niin sanottuna jälki-RUK:na, jossa kurssille lähdetään palveluksen lopussa ja suoritetaan osittain palvelussitoumuksella ylimääräisenä palveluksena. Osana Puolustusvoimien normiuudistusta jälki-RUK ei ole ollut mahdollinen tämän vuoden alusta alkaen.

– Koulutus 2020 -ohjelman mukaisen uuden koulutuksen aikajaksottelun vuoksi RU-kurssin päättyminen on myöhentynyt. Se olisi entisestään pidentänyt jälki-RUK:n käyneiden palvelusaikaa. Reservissä on aliupseereilla mahdollista suorittaa Aliupseerista upseeriksi -kurssi, kertoo majuri Ville Kostian Pääesikunnan koulutusosastolta.

257. reserviupseerikurssi järjestetään 7.11.–12.2.