• Vapaaehtoinen maanpuolustus

RUL esittää varaamis- ja osaamisrekisterin perustamista

Rekisterin avulla voitaisiin hyödyntää vapaaehtoisia poikkeusoloissa nykyistä paremmin.

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä näkee Suomen vahvuutena noin 900 000 reserviläistä, jotka ovat saaneet koulutusta sotilaallistenkin kriisitilanteiden hallintaan normaali-, häiriö ja poikkeusolosuhteissa.

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) esittää yleisen varaamis- ja osaamisrekisterin perustamista. Sen avulla voitaisiin varautua paremmin koronaviruksen kaltaisiin terveydellisiin uhkiin tai sotilaallisiin ja taloudellisiin uhkiin. Rekisterin avulla voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin vapaaehtoisia poikkeusolosuhteiden tukitehtävissä.

– Varautumisemme on hyvää mutta ei nykyisellään tunnista hyvin yksilötason osaamisia, ammattipätevyyksiä tai varauksia eri viranomaisten käyttöön. Yleinen varaamis- ja osaamisrekisteri olisi tapa lisätä valmiuksiamme tunnistaa osaamista sekä vapaaehtoisia henkilöitä, joita voi hyödyntää erilaisten kriisien avaintehtäviin, RUL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki sanoo.

Lassheikin mukaan rekisteri voisi myös tuoda esiin mahdolliset päällekkäiset varaukset, jolloin henkilötason varaaminen selkeytyisi.

Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä näkee Suomen vahvuutena noin 900 000 reserviläistä, jotka ovat saaneet koulutusta sotilaallistenkin kriisitilanteiden hallintaan normaali-, häiriö ja poikkeusolosuhteissa.

– Lisäksi yhteiskunnan avaintehtävissä toimivat harjoittelevat kriisitilannetoimintaa varten valmiusharjoituksissa ja muun muassa maanpuolustuskursseilla. Olemme harjoitelleet, olemme varautuneet, Mäkelä sanoo.

 

Koronaepidemian aikana vapaaehtoisuuden hyödyntäminen on liiton näkemyksen mukaan jäänyt kapea-alaiseksi. Liiton mielestä valmiuksia vastaanottaa apua ja tukea tulisi kehittää, oli tuen tarjoajana yksilö, yhteisö tai yritys.

Liitto katsoo maanpuolustusvelvollisuuden ja asevelvollisuusjärjestelmän, mukaan lukien siviilipalveluksen kehittämisen kokonaisturvallisuusnäkökulmasta tärkeäksi, nykyvahvuuksiin pohjaten. Erityisesti naisten mahdollisuutta saada yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden koulutusta ja mahdollisuuksia kriisiajan tehtäviin tulisi liiton mielestä edistää.

– Varaamis- ja osaamisrekisteri nähdäksemme helpottaisi tätä suunnittelua henkilötasolla tulevia häiriö- ja poikkeustilanteita ajatellen, Mäkelä sanoo.