• Puolustusvoimat

RUL ja Upseeriliitto: Naiset mukaan kutsuntoihin

Liitot vaativat myös nykyistä enemmän kertausharjoituksia yhteislausunnossaan asevelvollisuuskomitealle.

Puolustusvoimat

Reserviupseeriliitto ja Upseeriliitto pitäisivät naisten asepalveluksen vapaaehtoisena, mutta ottaisivat naiset mukaan kutsuntoihin ja lisäisivät kutsuntojen henkilöstöä. Kuva: Puolustusvoimat

Suomen Reserviupseeriliitto ja Upseeriliitto antoivat keskiviikkona lausuntonsa parlamentaariselle asevelvollisuuskomitealle. Molempien järjestöjen mukaan asevelvollisuusjärjestelmä tulisi säilyttää siten, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta kehitetään. Liittojen mukaan naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustusta palvelevaan koulutukseen tulisi edistää. Tämän voisi toteuttaa ottamalla naiset mukaan kutsuntajärjestelmään ja edellyttämällä kutsuntojen henkilöstön lisäämistä.

Naisten asepalveluksen liitot pitäisivät edelleen vapaaehtoisena.

Liittojen mukaan asepalveluksen ja siviilipalveluksen rinnalle voitaisiin ottaa käyttöön koko ikäluokkaa koskeva kansalaispalvelus. Se vaatii kuitenkin vielä tarkempaa tarkastelua etujen, haittojen ja kustannusten sekä etenkin käytännön toteuttamisen osalta. Kansalaispalvelus ei saisi kuormittaa maanpuolustuksen taloudellisia resursseja eikä sitoa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä.

 

”Kertausharjoituksia lisättävä”

Liitot vaativat Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen lisää henkilöstöä ja että puolustusbudjetin riittävä taso varmistetaan.

– Varusmiehille ja reserviläisille on turvattava korkeatasoinen ja turvallinen koulutus. Kertausharjoituksia on lisättävä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden takaamiseksi poikkeus- ja kriisiolosuhteissa. Reserviläisten roolia kertausharjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa pitää kasvattaa. Sodan ajan joukoilla on oltava ajanmukainen varustus, liittojen yhteisessä tiedotteessa sanotaan.

Liittojen mielestä asevelvollisuuden ja maanpuolustusvelvollisuuden kehittämisen keskeisenä ajatuksena tulee olla kokonaisturvallisuuden lisääminen ja maanpuolustustahdon lisääminen yhteiskunnassa.