• Puolustusvoimat

Sotilasjärjestöt esittävät: parta ja viikset voidaan sallia sotilaille

Pääesikunta ei näe koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä määräysten yhdenmukaistamiseksi. Yleisen palvelusohjesäännön päivittäminen alkaa vuonna 2024.

Tuomas Kaarkoski

Sotilasjärjestöt esittävät, että parta ja viikset sallittaisiin Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille. Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto julkaisivat torstaina yhteisen kannanottonsa aiheesta. Liittojen mukaan muutos merkitsisi nykyaikaan ja useiden Nato-maiden käytäntöön siirtymistä.

Kannanotossa sanotaan, että sotilailla on oltava samat mahdollisuudet ilmaista itseään ulkonäön osalta kuin siviilihenkilöilläkin.

– Kyse on myös yhdenvertaisuudesta. Esimerkiksi reserviläisiltä ei kielletä partaa kertausharjoituksissa. Parrakkuus ei estä sotilaan palvelusta, vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa. Ulkonäkö ei vaikuta kykyyn suorittaa sotilastehtäviä, muistuttavat Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka, Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita tiedotteessa.

Tasa-arvovaltuutetun lokakuussa antamassa lausunnossa todetaan, että tasa-arvolain mukaisia perusteita sukupuolten erilaiseen kohteluun ei ole. Yleisen palvelusohjesäännön päivittäminen käynnistyy vuonna 2024.

– Puolustusvoimien mukaan nykyisten määräysten on katsottu edistävän sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla naisia vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen. Pääesikunta ei kuitenkaan näe koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi. Yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on tunnistettu. Päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä, lausunnossa todetaan.

Nykyinen Yleinen palvelusohjesääntö on vuodelta 2017. Sen mukaan miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Parta ja viikset on kielletty ja kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu. Naisten hiusten pituutta sen sijaan ei ole rajoitettu, mutta palveluksessa pitkät hiukset eivät saa olla vapaana.