• Puolustusvoimat

Suomalaisilla yhä kova luotto Puolustusvoimiin – ”Hyvä saavutus, armeija on saanut osansa kohuista, joiden on arveltu aiheuttavan mainehaittaa”

Evan tutkimuksen mukaan poliisiin luottaa 86 prosenttia, Puolustusvoimiin 82 ja presidenttiin 81 prosenttia suomalaisista. Poliitikot eivät nauti suurta luottamusta.

Paavo Airo

Suomalaiset luottavat eniten poliisiin, Puolustusvoimiin ja presidenttiin. Poliisi ohjasi liikennettä Puolustusvoimien panssarikaluston siirtyessä läpi Kouvolan keskustan Kymi 119 -harjoituksessa maaliskuussa.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuoreen arvo- ja
asennetutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat eniten poliisiin, Puolustusvoimiin
ja presidenttiin. Poliisiin luottaa 86 prosenttia suomalaisista,
Puolustusvoimiin 82 prosenttia ja presidenttiin 81 prosenttia.

Vähiten suomalaiset luottavat sosiaaliseen mediaan (8 %) ja
poliittisiin puolueisiin (17 %).

Evan tutkimuspäällikkö Ilkka
Haavisto
toteaa tiedotteessa olevan paradoksaalista, että samalla kun
luotto valtion instituutioihin on kivenkovaa, luottamus niiden linjauksista
vastuun kantavaan politiikkaan on hyvin ohutta.

– Esimerkiksi luottamus Wikipediaan on suurempaa
kuin eduskuntaan, Haavisto sanoo.

Wikipediaan luottaa 37 prosenttia suomalaisista.

 

Luottamus
presidenttiin kasvanut reippaasti

Eva teki vastaavan tutkimuksen myös vuonna 2009. Kymmenen
vuoden aikana tapahtuneet muutokset luottamuksessa yhteiskunnallisia toimijoita
kohtaan ovat kaikkiaan maltillisia.

Poliisiin luotettiin vahvasti myös vuonna 2009.

– Suomalaisten luottamus poliisiin on hieman
lujittunut vuodesta 2009, vaikka viime vuosina yksittäisiin poliiseihin on
kohdistunut epäilyksiä, tutkintoja, oikeudenkäyntejä ja tuomioitakin.

– Puolustusvoimien sijoitusta aivan kärkisijoille
voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Myös armeija on viime vuosina saanut oman
osansa erilaisista kohuista, joiden on julkisuudessa arveltu aiheuttaneen sille
mainehaittaa, Haavisto toteaa.

Luottamus presidenttiin on kasvanut 18 prosenttiyksikköä.
Myös EU (luottamus nyt 38 %) on kasvattanut siihen kohdistuvaa luottamusta.

Politiikan toimijat ja tiedotusvälineet ovat menettäneet
eniten asemiaan 2010-luvulla. 69 prosenttia luottaa Yleen, mutta suomalaisiin
tiedotusvälineisiin yleensä enää 56 prosenttia. 55 prosenttia luottaa oman
maakunnan johtavaan sanomalehteen ja Helsingin
Sanomiin
48 prosenttia.

Googleen luottaa 30 prosenttia.

 

Virhemarginaali 2–3
prosenttiyksikköä

Kysely tehtiin 24.9.–4.10.2018 välisenä aikana yli 2 000
suomalaiselle. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin
suuntaan. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelilla.