• Puolustusvoimat

Suomi ja Viro uudistivat puolustusyhteistyötä koskevan sopimuksen

Mahdollisuuksien selvittäminen yhteisiin materiaalihankintoihin on yksi sopimuksen päätavoitteista. Pohjoismaiden ja Baltian välistä puolustusyhteistyötä pyritään vahvistamaan.

MPK

Suomalainen vapaaehtoinen kouluttamassa virolaista vapaaehtoista. Puolustusvoimien lisäksi Suomen ja Viron vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatiot jatkavat yhteistyötään.

Suomi ja Viro allekirjoittivat keskiviikkona maiden
puolustusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Uudistetun puiteasiakirjan
allekirjoittivat puolustusministerit
Jussi Niinistö
ja Margus Tsahkna.

Suomen ja Viron puolustusyhteistyön päätavoitteisiin kuuluu
muun muassa etsiä mahdollisuuksia yhteisiin materiaalihankintoihin. Aiemmin
Suomi ja Viro ovat jo tehneet yhteisiä tutkahankintoja. Vuosikymmenen
vaihteessa toteutettu KEVA 2010 -hankinta tehtiin osittain yhdessä Viron
kanssa. 

keva2010tero

Suomi hankki muutama vuosi sitten KEVA 2010 -keskivalvontatutkia yhdessä Viron kanssa. Kuva: Tero Tuominen

Myös tiedonvaihto ja keskusteleminen puolustuspolitiikasta
nähdään tärkeänä.

Sopimuksen mukaan myös Pohjoismaiden ja Baltian puolustusyhteistyötä
pyritään vahvistamaan. Yhteistyötä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Baltian
puolustuskorkeakoulun välillä jatketaan. Samoin MPKK ja Viron puolustuskorkeakoulu
tekevät yhteistyötä. Virolaiset upseerit jatkavat osallistumistaan koulutukseen
ja seminaareihin Suomessa.

Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen organisaatiot jatkavat yhteistyötä

Yhteistoimintaa harjoituksissa pyritään kehittämään. Sopimus
sisältää myös maininnan vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatioiden yhteistyöstä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja Viron Kaitseliit ovat tehneet jo pitkään
yhteistyötä oman sopimuksensa puitteissa. Suomalaiset ovat muun muassa
kouluttaneet Kaitseliitin vapaaehtoisia sekä Suomessa että Virossa.

Esimerkiksi kesäkuussa Suomesta osallistuu Viron HUNT-harjoitukseen
lähes 30 henkilöä. He ovat pääasiassa kokeneita reserviläisiä.

Puolustusministerien keskiviikkona allekirjoittama englanninkielinen sopimus on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen puolustusministeriön nettisivuilla.