• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Suomi mukana Itämeren maiden vapaaehtoisten Scanbal-maanpuolustusyhteistyössä

"Vapaaehtoinen hakeutuminen koulutukseen ja kodinturvajoukkoihin on kasvanut kaikissa maissa johtuen osittain kansainvälisen tilanteen jännitteistä", MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen sanoo.

MPK

Tämän vuotinen Scanbal-konferenssi järjestettiin Ruotsissa Hemvärnetin komentajan, kenraalimajuri Roland Ekenbergin isännöimänä.

Ruotsin, Tanskan, Viron, Liettuan ja Latvian maiden
kodinturvajoukkojen komentajat ovat muutama vuosi sitten käynnistäneet yhteisen
vuosittaisen Scanbal-konferenssin, jossa vaihdetaan kokemuksia ja tietoja eri
maiden kodinturvajoukkojen kehittämistilanteesta.

 

Kodinturvajoukot
osana paikallispuolustusta

Eri maiden kodinturvajoukot kuuluvat asevoimien
organisaatioon ja niihin rekrytoidaan vapaaehtoisia kansalaisia. Kodinturvajoukkojen
tehtävät ovat pääasiassa paikallispuolustustehtäviä, joissa korostuu nopea
reagointikyky eri uhkatilanteisiin, toimijoiden paikallistuntemus ja
vapaaehtoisuuden mukanaan tuoma vahva motivaatio sekä sitoutuminen toimintaan.

Kodinturvajoukot järjestävät toimintaa myös asepalvelusta
suorittamattomille naisille ja nuorille.

 

Kansainvälinen
verkostoituminen toiminnan kehittämisen tukena

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) oli viime vuonna
ensimmäistä kertaa mukana konferenssissa edustamassa suomalaista vapaaehtoisten
koulutusjärjestelmää. Suomen edustajana kokouksiin on osallistunut MPK:n toiminnanjohtaja
prikaatikenraali (evp) Pertti
Laatikainen.
Eri maiden komentajat osallistuvat konferenssiin lähimpien
avustajiensa kanssa. Laatikaisen mukana Suomesta
olivat MPK:n koulutuspäällikkö Juha
Niemi
ja Meripuolustuspiirin päällikkö Henrik
Nystén
.

Laatikaisen mukaan Suomen mukana olo on erittäin tärkeää
suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen kannalta:

– Keväällä
valmistunut valtioneuvoston selonteko linjaa, että MPK:n toimintaa tulisi
kehittää Pohjoismaiden toimintaperiaatteiden mukaiseksi. Kansainvälinen verkostoituminen
antaa tähän arvokasta taustatietoa ja hyviä kokemuksia kaikilla toiminnan
tasoilla aina johtotasolta käytännön harjoitusyhteistyöhön.

 

Vapaaehtoinen
hakeutuminen koulutuksiin on kasvanut kaikissa maissa

Kodinturvajoukkojen asema sekä aseellisissa tehtävissä että
yhteiskunnan eri häiriötilanteissa on viime aikoina korostunut useimmissa
maissa. Esimerkiksi Ruotsissa asevoimien miesvahvuudesta lähes puolet eli noin
22 000 sotilasta kuuluu kodinturvajoukkoihin.

Valmiusvaatimus nopeaan reagointikykyyn uhkatilanteissa on
vahvistanut kodinturvajoukkojen asemaa yhteiskunnan suojana.

– Yleisenä
havaintona voidaan todeta kaikkien maiden kodinturvajoukkojen osalta, että
vapaaehtoinen hakeutuminen koulutukseen ja kodinturvajoukkoihin on kasvanut
johtuen osittain kansainvälisen tilanteen jännitteistä, Laatikainen toteaa.

 

Konferenssi kiertää
eri maissa

Scanbal-konferenssi järjestetään säännöllisesti vuorovuosin
eri Itämeren piirissä olevissa maissa.

Vuonna 2016 kokous pidettiin Virossa Kaitseliitin
komentajan, kenraalimajuri Meelis Kiilin
isännöimänä. Tämän vuotinen konferenssi järjestettiin Ruotsissa Hemvärnetin
komentajan, kenraalimajuri Roland
Ekenbergin
isännöimänä. 

Tämän vuotisessa konferenssissa käsiteltiin muun muassa
tilannetta Itämeren alueella ja saatiin ennakkotietoa Ruotsissa syyskuussa
järjestettävästä suuresta monikansallisesta Aurora-sotaharjoituksesta.

Ruotsin asevoimien komentaja kenraali Micael Bydén vieraili konferenssissa ja piti tilannekatsauksen
Ruotsin asevoimien tilanteesta ja kehitysnäkymistä.

Suomi isännöi seuraavaa Scanbal-konferenssia toukokuussa
2018.