• Puolustusvoimat

Tältä näytti naisille suunnatussa erikoisjoukkoreservin valinta- ja koulutustilaisuudessa – ”Hakemusten määrä yllätti positiivisesti”

Naisten määrää erikoisjoukkojen reservissä halutaan kasvattaa.

Puolustusvoimat

Aseenkäsittelykoulutus oli osa huhtikuussa järjestetyn valinta- ja koulutustilaisuuden ohjelmaa.

Utin jääkärirykmentti järjesti huhtikuun 8.–11. välisenä aikana valinta- ja koulutustilaisuuden erikoisjoukkoreservin tehtäviin hakeneille naisille. Hakijoita oli lähes 300, joista noin 70 kutsuttiin valinta- ja koulutustilaisuuteen.

Haku kesti vain kolme viikkoa, joten Utin jääkärirykmentissä oltiin tyytyväisiä hakemusten määrään.

– Hakemusten suuri määrä yllätti meidät positiivisesti. Olimme toivoneet hakijoilta monipuolista koulutustaustaa ja siviiliosaamista, kielitaitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Näitä kaikkia saimme, ja edessämme olikin haastava tehtävä karsia valinta- ja koulutustilaisuuteen kutsuttavat noin 70 henkilöä, Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Kosonen sanoo tiedotteessa.

Naisille erikseen tarkoitetun haun taustalla on tunnistettu tarve lisätä naisten määrää erikoisjoukoissa. Valinta- ja koulutustilaisuuden kautta rykmentti pyrkii sijoittamaan lisää naisia erikoisjoukkoreserviin. Naisia koulutetaan muun muassa partiotason kenttätehtäviin kansallisen puolustuksen tai sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioita varten.

Rohkeuskokeessa hypättiin vaijerin varassa hyppykoulutustornista. Kuva: Puolustusvoimat

Kuva: Puolustusvoimat

Naisille suunnatun haun kriteerit ovat erilaiset kuin laskuvarjojääkäriksi tai erikoisjoukkokurssille hakevilla, koska tehtävätkin ovat erilaisia. Vaatimuksena naisille oli muun muassa 2 500 metrin juoksutulos 12 minuutin juoksutestissä. Sosiaaliset taidot ja psyykkiset ominaisuudet ovat tärkeitä.

Kososen mukaan valinta- ja koulutustilaisuudesta saatiin hyviä kokemuksia.

– Järjestämämme valintatilaisuuden perusteella on perusteltua sanoa, että reserviin koulutetut naiset ovat kovatasoisia ja motivoituneita, myös erikoisjoukkojen näkökulmasta. Tässä yhdistyvät hienosti erikoisjoukkojen tarpeet ja maanpuolustustahtoisten henkilöiden intressit. Hakeutumista erikoisjoukkoreserviin on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina.

Ohjelmassa oli myös kamppailukoulutusta. Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimat on vuosien varrella kouluttanut yli 10 000 naista reserviin. Tämän vuoden maaliskuussa päättyneessä haussa vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki ennätyksellisen moni, 1 675 naista. 

Utin jääkärirykmentti jatkaa erikseen määritettäviin kohderyhmiin suuntautuvaa rekrytointia erikoisjoukkoreserviin myös tulevina vuosina. Erikoisjoukkojen tehtäviin rekrytoitavat reserviläiset osallistuvat säännöllisesti kertausharjoituksiin ja heidät sijoitetaan sodan ajan kokoonpanoon. Reserviläisillä on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin sekä Utin jääkärirykmentin määräaikaisiin tai vakinaisiin työtehtäviin.

Alla olevalla videolla esitellään valinta- ja koulutustilaisuutta. Video: Puolustusvoimat