• Puolustusvoimat

Uuden palvelusrytmin kokeilua jatketaan

Sodankylässä jatketaan mallilla, jossa palvelusta on 10 päivää putkeen ja viikonlopulle ajoittuva vapaa on neljän päivän pituinen.

Puolustusvoimat

Tammikuussa palveluksensa aloittanut 1/16 on ensimmäinen saapumiserä, joka on kokeillut uutta palvelusrytmiä.

Ensimmäiset uutta palvelusrytmiä kokeilleet varusmiehet
kotiutuvat torstaina Jääkäriprikaatista. Niin sanotussa 10+4-mallissa Sodankylässä
palvelleet varusmiehet ovat olleet 10 päivää palveluksessa ja sen jälkeen neljä
päivää lomilla niin, että lomat ovat ajoittuneet viikonlopuille. Sodankylässä
ja Rovaniemellä toimivan Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Reima Vanhanen kertoo, että kokeilu on
jatkumassa suunniteltuun tapaan näiden varusmiesten kotiutumisenkin jälkeen.

– Sen verran hyvältä näyttää, että saapumiserä
2/16 jatkaa Sodankylässä kokeilua ja 1/17:n kohdalla valmistaudutaan
Rovaniemellä ottamaan tämä käyttöön, Vanhanen sanoo.

Perinteinen armeijan lomarytmi on ollut sellainen, että jos
viikonloppuvapaille pääsee, ollaan palveluksessa viisi päivää ja lomilla kaksi
päivää. Se on yhä yleisimmin käytössä. 10+4:n kokeilu on vielä kesken. Mikäli
kokemukset ovat riittävän hyviä, valmistaudutaan rytmiä Vanhasen mukaan laajentamaan
valtakunnalliseksi.   

 

10+4-mallilla pyritty
parempaan palautumiseen

Jääkäriprikaatin 10+4-mallin kokeilua on perusteltu muun
muassa sillä, että monien varusmiesten matkat lomilta palveluspaikalle ja
toisin päin ovat kestäneet useita tunteja. Esimerkiksi Oulusta on Sodankylään
reilusti yli 300 kilometriä matkaa. Jääkäriprikaatin varusmiehistä 60
prosenttia tulee Oulun alueelta tai etelämmästä ja hieman yli 30 prosenttia
Pohjois-Suomesta.

Uuden jaksotuksen tavoitteena on ollut muun muassa pienentää
pitkistä lomamatkoista aiheutuvaa poistumaa eli palveluksen keskeytyksiä sekä
auttaa varusmiehiä palautumaan paremmin. Tavoitteena on ollut myös palveluksen
tehostaminen – näin voidaan järjestää pitempiä koulutusjaksoja, jotka menevät
viikonlopun ylikin.

Reserviin siirtyy torstaina yli 9 400 varusmiespalveluksensa
suorittanutta. Heistä 159 on naisia. 165 päivää palvelleet aloittivat
palveluksensa 1/16-saapumiserässä ja 347 vuorokautta palvelleet
2/15-saapumiserässä. Eniten varusmiehiä kotiutuu Karjalan prikaatista, yli 1
600. Saapumiserä 2/16 aloittaa palveluksensa maanantaina 4. heinäkuuta. Sen suuruus on noin 
12 000 alokasta.

Liittyy aiheeseen: ”10 päivää palvelusta, neljä vapaata”