• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Uusi mies aloitti Reserviläisurheiluliiton johdossa

Reserviläisurheiluliiton uudella toiminnanjohtajalla Veli-Matti Kesälahdella on vankka kokemus liiton toiminnasta kisojen järjestäjän sekä kilpailijan roolin kautta.

Paavo Airo

Veli-Matti Kesälahti aloitti työnsä Helsingin Töölössä alkuvuodesta.

Helsingin Töölön kadut ovat tulleet alkuvuonna tutuiksi Veli-Matti Kesälahdelle, joka on totutellut uuteen työnsä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) toiminnanjohtajana. Döbelninkadun toimistolla häntä on opastanut tehtävään Risto Tarkiainen, joka jää pestistä näihin aikoihin eläkkeelle.

Työmatkaa kotoa toimistolle Kesälahdella on kilometreissä mitattuna runsaasti, sillä hän asuu Ruokolahdella. VR:n kaukojunat kuitenkin kulkevat, ja Kesälahti aikoo yhdistää etä- ja toimistotyötä sen lisäksi, että lupaa kiertää myös reserviläiskenttää. Unohtamatta itse tapahtumiin osallistumista välillä kilpailijanakin.

– Työt pystyy tekemään etänä varsinkin asiakkaiden ollessa koko Suomen laajuudessa, eivätkä yhdessä paikassa. Sähköpostilla ja puhelimella kuitenkin pääsääntöisesti pidetään yhteyttä, ja tapahtumat ovat ympäri Suomea. Toki pääkonttori pysyy täällä Helsingissä ja täällä tulen säännöllisesti käymään, mutta hybridimalli varmasti toimii hyvin työnteossa, Kesälahti sanoo.

Kesälahdella on vankka tausta erilaisten reserviläisurheilutapahtumien osallistujana, järjestäjänä ja kilpailunjohtajana. Hän oli muun muassa isossa roolissa valtakunnallisen talvijotoksen järjestämisessä Imatralla vuonna 2014.

Liiton toiminnanjohtajaksi Kesälahti siirtyy Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikön tehtävästä. Entisestä työstään hän uskoo pystyvänsä tuomaan tärkeitä kontakteja mukanaan.

– Järjestötoiminnassa resurssit ovat yleensä varsin rajalliset, koska pääsääntöisesti jäsenmaksujen ja turhan pienen valtionavustuksen varassa toimitaan. Mahdollisesti varainhankintaan liittyviä juttuja pystymme edistämään lähivuosina erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

 

Ampumatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia

Kysyttäessä, minkälaisin tavoin nuorta väkeä voitaisiin houkutella entistä enemmän liiton toimintaan mukaan, Kesälahti nostaa esiin ampumatoiminnan tarjoamat mahdollisuudet.

– Ampumatoimintaan RESUL ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet. Jos on kiinnostusta ylläpitää ja kehittää ampumataitoa ja ehkä hankkiakin jossain vaiheessa omaa ampuma-asekalustoa, tätä kautta pystyy tarvittavaa harrastuneisuutta osoittamaan. Jäsenjärjestöillämme on usein myös kalustoa lainattavissa, ja sitä kautta pääsee hyvin alkuun sillä sektorilla.

Miten sitten nuorta väkeä tavoitettaisiin entistä paremmin? Kesälahti huomauttaa, että sosiaalisessakin mediassa täytyy käyttää eri tavoin erilaisia kanavia. Esimerkiksi Facebookia eivät kaikki nuoret edes käytä, vaikka se yleisesti onkin valtavan suosittu kanava.

– Tänä päivänä sosiaalinen media on erittäin tärkeä kanava. Jos halutaan tavoittaa jäsenistöä, täytyy olla tietoa tapahtumista. Se, millä tavalla tietoa jaetaan, on muuttunut paljon ja sosiaalista mediaa täytyy pyrkiä hyödyntämään eri tavoin. Facebook on tietylle kohderyhmälle tärkeä, mutta sillä ei suinkaan kaikkia tavoiteta. Eri kanavia pitää löytää ja saada RESUL:n tapahtumiin etenkin yleiseen sarjaan lisää osallistujakuntaa.

Etämarssit tulleet jäädäkseen 

Tämänkin vuoden kilpailuja suunniteltaessa on otettava koronatilanne huomioon. Kesälahti kuitenkin sanoo, että kaikki mahdolliset tapahtumat, joita vain rajoitusten puitteissa pystytään järjestämään, myös pyritään järjestämään. Varsinkaan ulkoilmatapahtumia ei olla ensimmäisenä karsimassa ja leikkaamassa.

Korona-aika on pakottanut eri toimijat innovoimaan uudenlaisiakin tapahtumia kuten etämarssitapahtumia. Kesälahti uskoo, että ne ovat tulleet jäädäkseen perinteisten tapahtumien rinnalle.  

– Tänä vuonna tapahtumakalenterissa ovatkin sekä Four Day March keväällä että Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton vetovastuulla oleva Maaottelumarssi syksyllä. Näitä tulee varmasti olemaan jatkossakin.

Kesälahti näkee RESUL:n kärkituotteina maastotaitokilpailujen eli jotosten ja toiminnallisen ammunnan kaltaiset tapahtumat, joita muut eivät juurikaan järjestä. Toisena tärkeänä asiana ovat muut kenttäkelpoisuutta kehittävät toiminnot ja kolmantena tavoite siitä, että RESUL kannustaa ihmisiä liikkumaan kaikin tavoin omatoimisestikin.

– Jotosten osalta pyrimme varmasti kehittymään ja elämään ajassa. Esimerkiksi tänä vuonna on kilpailukalenterissa maastopolkupyöräjotos Pieksämäellä, kun perinteisesti jotoksella on kävelty tai hiihdetty.

Entä minkälaisena Kesälahti näkee RESUL:n roolin reserviläiskentällä?

– Näen Reserviläisurheiluliiton roolin siinä mielessä selkeänä, että se on jäsenjärjestöjensä (Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto) yhteinen organisaatio, johon on keskitetty nimenomaan jäsenistön liikuntaa ja urheilutoimintaa koskevat asiat sekä niiden kehittämistä ja eteenpäin viemistä. Vaikka meillä on paljon toimijoita ja organisaatioita, ei niitä liikaa ole, ja on hyvä, että kaikilla on oma selkeä rooli. RESUL:n on tärkeää saada asiakkaitamme eli jäsenistöä ja reserviläisiä sekä vähän muutakin kansaa liikkeelle ja kehittämään kuntoaan tapahtumissa ja kilpailuissa.

 

Veli-Matti Kesälahti

Ikä: 49

Koulutus: Filosofian maisteri Tampereen yliopistosta

Asuinpaikka: Ruokolahti

Perhe: Vaimo ja kaksi lasta, joista vanhempi jo muuttanut kotoa opiskelemaan

Sotilasarvo: Kapteeni res

Yhdistykset: Kuulunut pitkään Imatran Reserviupseerikerhoon. Toiminut reserviläisuransa aikana myös Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana ja Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksessa sekä liiton varapuheenjohtajana.