• Puolustusvoimat

Varusmiesten palveluksen keskeytykset edellisvuosien tasolla

11,1 prosenttia saapumiserän 2/16 varusmiehistä keskeytti palveluksensa peruskoulutuskaudella. Keskeytysprosentit ovat laskussa – vielä vuonna 2009 jopa 19 prosenttia varusmiehistä keskeytti palveluksensa.

Paavo Airo

Saapumiserän 2/16 varusmiehiä harjoittelemassa Santahaminassa. Nämä varusmiehet ovat juuri läpäisseet peruskoulutuskauden, jolloin suurin osa palveluksen keskeytyksistä tapahtuu.

Pääesikunta kertoo varusmiespalveluksen keskeytyksien
pysyneen edellisvuosien tasolla. Heinäkuun saapumiserän 2/16 varusmiehistä 11,1
prosenttia keskeytti palveluksensa peruskoulutuskaudella. Määrä on pienempi
kuin edellisellä saapumiserällä, mikä ei ole yllättävää, sillä talven
saapumiserien keskeytysprosentit ovat perinteisesti suurempia kuin kesän.

Palveluksen keskeytysten syyt ovat pysyneet ennallaan.
Suurin yksittäinen syy p-kauden keskeytyksiin ovat edelleen
mielenterveyshäiriöt kuten sopeutumishäiriöt, ahdistuneisuus, masennus tai
päihteet. Valtaosa p-kauden keskeytyksistä tapahtuu kahden ensimmäisen viikon
aikana, ja suurin osa koko palvelusajan keskeytyksistä ajoittuu p-kaudelle.

Varusmiesten poistuma eli keskeytysprosentti on ollut
laskussa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2009 keskeyttämisprosentti oli peräti 19.
Saapumiserän 2/15 poistuma oli 13,9 prosenttia.

Lähteet:
Puolustusvoimat.fi