• Puolustusvoimat

Varusmiesten somessa tekemät virheet ovat monesti tahattomia

Varusmiesten ja reserviläisten tekemiä tahallisia väärinkäytöksiä tapahtuu sosiaalisessa mediassa äärimmäisen harvoin.

Tuomas Kaarkoski

Reservin harjoituksissa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa someohjeet sisältyvät tapahtuman alussa pidettävään turvallisuuspuhutteluun.

Poliisilla on ollut alkuvuodesta käynnissä kaksi esitutkintaa, joissa varusmiehiä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Rikoslaissa kyseinen rikos luetaan maanpetosrikoksiin. Pääesikunnan koulutusosastolla suunnittelijana työskentelevän Ossi Hietalan mukaan turvallisuussalaisuuden paljastaminen on tutkittavana rikosnimikkeenä harvinainen. Hietalan mukaan varusmiesten sosiaalisessa mediassa tekemät virheet, jotka liittyvät turvallisuuteen, ovat monesti tahattomia.

– Tahallisia väärinkäytöksiä tapahtuu äärimmäisen harvoin. Sotilasalueella kuvaaminen on lähtökohtaisesti luvanvaraista. Osa tiloista on sellaisia, joissa kuvaaminen on aina kielletty, eikä myöskään puhelimia tai kameroita saa viedä niihin. Sellaisia alueita, joissa lupa kuvaamiseen voidaan antaa, ovat esimerkiksi varusmiesten majoitustilat, sotilaskoti tai varuskuntien piha-alueet, Hietala kertoo.

Harjoituksissa lupa omien laitteiden käyttöön tai kuvaamiseen on aina tilannekohtaista ja varusmiehille luvan myöntää joukon kouluttaja. Asiat käydään kuitenkin jo aiemmin kaikille varusmiehille läpi.

– Puhelimen käyttö koulutetaan alokasjaksolla ja asiaa kerrataan palveluksen aikana tarpeen mukaan. Reservin harjoituksissa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa someohjeet sisältyvät tapahtuman alussa pidettävään turvallisuuspuhutteluun.

Tärkeimmät ohjeet on käsketty Yleisessä palvelusohjesäännössä ja koottu myös Sotilaan käsikirjaan.

– Poikkeusolojen sijoituksia, tehtäviä, toimintapaikkoja, kalustoa ja sijaintia koskevien tietojen jakaminen on kiellettyä. Kuvia jakaessa tulee huolehtia, ettei GPS-sijainnin paljastavaa metadataa jaeta kuvan mukana, Hietala kertaa.

Ukrainan sota on karusti osoittanut, mihin sosiaalisen median väärinkäyttö voi pahimmillaan johtaa. Tyypillisiä virheitä ovat esimerkiksi olleet kuvien lataaminen sosiaalisen mediaan, josta joukkojen sijainti on ollut pääteltävissä.

– Someohjeita ei ole ollut tarpeen muuttaa merkittävästi, vaan asia on lähinnä konkretisoitunut Ukrainan sodan myötä. Pääesikunnan viestintäosasto on tuottanut ohjeen sosiaalisen median käytöstä Puolustusvoimissa, jonka pohjalta on tuotettu ja tuotetaan koulutusmateriaalia. Tällainen ohje on ollut olemassa jo ainakin 2010-luvun taitteesta, ja sitä on päivitetty viimeksi viime joulukuussa. Koulutusmateriaalia päivitetään muun muassa somepalvelujen ja teknologian kehittyminen huomioiden.

Hietalan mukaan inttihommista some-päivityksiä tehdessä on syytä muistaa myös muiden varusmiesten tai reserviläisten oikeus päättää omasta näkymisestään toisten tileillä.

– Palvelustovereiden kuvaamisen suhteen on hyvä muistaa myös se, että jokaisella on lupa päättää itse omasta yksityisyydestään. Eli vaikka kuvattaisiin luvallisessa paikassa, ei ole kohteliasta julkaista kenestäkään materiaalia ilman asianomaisen lupaa.